Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 3.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 10.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 11.[digitalizált]
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)p. 13.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 14.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 17.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 19.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 21.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 22.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 57.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 58.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 59.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)p. 59.[digitalizált]
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 76.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 83.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 99.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 105.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 106.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 107.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 108.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 110.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 115.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 116.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 118.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 123.[digitalizált]
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)p. 138.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 139.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 140.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 142.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 160.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 166.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 168.[digitalizált]
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 199.[digitalizált]
RPHA-szám: 0418.
Úzus: Húsvét.
Forrás: Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 110. [digitalizált]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 4049.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.