Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 2.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 8.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 10.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 11.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 19.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 20.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 22.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 24.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 26.
Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellen (RPHA 0249)p. 32.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 34.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 36.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 39.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 48.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)p. 55.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 59.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 66.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 69.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 75.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 76.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 79.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 83.
A pártosok ellen Dávid így imádkozék (RPHA 0032)p. 88.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 91.
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)p. 93.
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)p. 99.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 102.
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)p. 121.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 122.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)p. 128.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)p. 131.
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)p. 144.
Régtől fogván támaszkodtam Uramra (RPHA 1200)p. 151.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 161.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 165.
RPHA-szám: 0940.

Forrás: Imadsagos es enekes, Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558), p. 59. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 17785.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.