BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Ritoókné Szalay Ágnes
A humanisták közös Európája
1499 (?): Az ókori Róma szava a szkíta vidéken
3.2. Jankovits László
A Búcsú Váradtól megközelítése
3.3. Jankovits László
A diadalmas mandulafa
3.4. Jankovits László
Utóélet

4. Sodalitas és mecenatúra között a 15–16. század fordulóján

4.1. Jankovits László
A Mohács előtti humanista költészet szakaszai
1490: Meghalt Mátyás király
4.2. Kiss Farkas Gábor
Politikai retorika a törökellenes irodalomban
1523: Nagyszombati Márton buzdító verse

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ritoókné Szalay Ágnes
Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Balázs Mihály
Megjegyzések a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról értelmezéséhez

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Ritoókné Szalay Ágnes
Eleink szórakoztató olvasmányiról
9.2. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Ács Pál
Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában
1596: Megjelenik a Balassi-epicédium

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.