BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Fazakas Gergely Tamás
Törekvések a savanyú fekete kökény megédesítésére
Fejezetek a protestáns prózairodalom kiadástörténetéből

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Széles Ágnes
Anekdota és referencialitás Kemény János önéletírásában

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Tolcsvai Nagy Gábor
A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza 1813 Mondolat
17.2. Fórizs Gergely
A képzés eszménye Berzsenyi Verseinek IV. könyvében

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Hites Sándor
A magyar regénytörténet „megalapítása”
1836 Jósika Miklós: Abafi
18.2. Szilágyi Márton
Üdvtörténeti távlat vagy társadalmi utópia? (Petőfi és a „forradalmi látomásköltészet”)
18.3. Szilágyi Márton
A Toldi sikere, s a trilógiává formálás mint életre szóló program
18.4. Szajbély Mihály
Programok és kánonok az 1850-es években
18.5. Milbacher Róbert
Elhunyt daloknak lelke?
Az 1850-es évek Arany-lírájának néhány vonásáról
18.6. Szilágyi Márton
Arany János lírája az 1850-es években
18.7. Margócsy István
Naiv eposz
18.8. S. Varga Pál
Történelem és irónia
1861 Madách Imre: Az ember tragédiája
18.9. Szegedy-Maszák Mihály
Megfordított időrend
1862 Könyv alakban megjelenik Kemény Zsigmond Zord idő című regénye
18.10. Bényei Péter
„Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit”, Interszubjektivitás és individualizáció az Enyém, tied, övé című Jókai-regényben

19. Az irodalmi kánont alkotó állam (1870-1900)

19.1. Margócsy István
Magyar nyelv és/vagy irodalom
19.2. Szegedy-Maszák Mihály
A szabadelvűség értékőrző bírálata
1875 Megjelenik Asbóth János Magyar Conservativ Politika című könyve
19.3. Gyáni Gábor
Az olvasás kultúrája
1886 Megjelenik György Aladár szerkesztésében a Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben
19.4. Szegedy-Maszák Mihály
Nemzeti kultúra és világszínvonal: feszültség vagy összhang
1888 Gustav Mahlert kinevezik a budapesti Operaház igazgatójának
19.5. Szénási Zoltán
A népnemzeti tradicionalizmus irodalomkritikájának szemléletmódja 1906 előtt