Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 16.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 18v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 23r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 24.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 28.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 31r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 33.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 38.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 40.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 44.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 48.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 49.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 51.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.
Incipit: Az én istenem, ha gyertyám nekem minden segítségembe. RPHA-szám: 0126.
Cím: Psalmi 27. translatio Ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin. Egy olasz ének nótájára. Főcím: Más.. Élőfej: Balassa Éneki..
Forrás: Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 28. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7918.

MAS.

Pſalmi 27, tranſlatio Ungarico Carmine juxta Buchan: Paraphraſ.

Egy Olaſz Enek notájára.

1 AZ én Iſtenem,
2 ha gyertyám nékem
3 minden ſegitségem-be,
4 s’ Ha életemet örzi,
5 fejemet menti,
6 Hát ki mint ijeſzthetne?
7 Ha, hoǵ ſok ellenség,
8 Reám fegy-verkezék,
9 Tölök jovoltábol meg-mente,
10 Rám dühött ſzájokbol,
11 Ki vön ö markokbol,
12 Rajtam mert ingyen könyörüle.

13 Kiért áldom nevét,
14 és nagy ke-gyelmét,
15 Mig e’ teſtben élhetek,
16 Töle ez elött-is
17 ez egygyet, s’ moſt-is
18 kértem, hogy reá nézheſ-ſek,
19 Az imádság lelkét,
20 adgya re-ménségét,
21 Hogy egyedül csak benne hidgyek,
22 Eſzemet a’ Sátán
23 ne hajcsa más után,
24 Szent cseleke-detin örvendgyek.

25 öt áldgya ének ßóm,
26 s’ verſem-re okom,
27 Legyen csak ö énné-kem,
28 Mert ö árnyékában,
29 és Sá-torában,
30 Meg-tart nem hágy eſnẽ, s’ veſznem,
31 Mint erös kö ſzálra
32 viſzen hatalmára,
33 Hol nem árthat ſok ellenségem,
34 Söt noha ugy tet-ſzik
35 hogy moſt-is aluſzik,
36 Az Ur: de tölök meg-ment engem.

37 Kiért én meg-állom
38 nagy foda-dáſom,
39 S’ ötet holtig dicsérem,
40 Könyörüly én rajtam,
41 azért jo U-ram,
42 S’ végy ki e’ búbol engem,
43 Emely-fel Iſtenem,
44 ſegély remén-ségem,
45 Mert csak bennek bizik bus lelkem,
46 Szemem csak reád néz,
47 félvén hogy majd el-véſz,
48 Ne hadgy reménlet idveſségem.

49 Ne hadgy e’ ſetétben,
50 s’ ne rejts-el elölem,
51 Szerelmes orczád fe-nyét,
52 Veſznem ſzinte ne hadgy
53 ki-ſirtet miatt,
54 S’ tarcs meg adtad él-temet,
55 Sok ellenségimtöl,
56 kik vet-ték már körül,
57 Egyedül ártatlan fejemet,
58 Engem már barátim,
59 Szüléim rokonim,
60 El-hadtanak mint veſzet embert.

61 De a’ jo Iſten
62 ki az hiveken
63 Esik veſzedelmekben,
64 Engemet nem hagya
65 a’ bünböl ki hoza,
66 Nagy csudálatos képpen,
67 Irgal-mas ſzent Atyám
68 engedgyed hoǵ tudgyam,
69 A’ te utaidat követnem,
70 Arrol ſe félelem,
71 ſe mas dolog en-gẽ,
72 Hoǵ ſoha el ne téveßtheſſem.

73 Rágalmazo nyelvtöl,
74 áál ellen-ségtöl,
75 Mencs-meg Uram enge-met,
76 Mert hazug tanukkal,
77 keſer-ves ſzokkal,
78 Káromlyák életemet,
79 Nyelvek ö fegyverek,
80 mellyel dü-hösködnek,
81 Kereſik csak veſze-delmemet,
82 Ha velem nem volnál,
83 s’ nem bátoritanál,
84 Eltemben ér-tek volna véget.

85 De a’ te jo voltod,
86 és igérted jod,
87 Kit bum után vigan adcz,
88 S’ a’ boldog élet
89 kegyelmeſséged,
90 Kit velem hittel váracz,
91 Biztat nyava-lyámban,
92 vigaſztal ſok bumban,
93 S’ tudom-is hogy ſok jokkal áldaſz,
94 Senki ne féllyen hát,
95 Mert az Ur ſok jót ád,
96 Néked ki csak ö ben-ne bizhatſz.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.