Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.[digitalizált]
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 2.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 3.[digitalizált]
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 5.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 6.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 7.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 8.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 10.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 12.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 13.[digitalizált]
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 14.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 15.[digitalizált]
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 16.[digitalizált]
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 17.[digitalizált]
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 18.[digitalizált]
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 19.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 21.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 24.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 25.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 26.[digitalizált]
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 27.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 28.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 29.[digitalizált]
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 30.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 31.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 32.[digitalizált]
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 33.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 34.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 35.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 35.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 36.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 36.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 37.[digitalizált]
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 37.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 38.[digitalizált]
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 40.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 41.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 42.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 44.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 45.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 45.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 46.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 48.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 49.[digitalizált]
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 50.[digitalizált]
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 51.[digitalizált]
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 52.[digitalizált]
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 53.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 54.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 55.[digitalizált]
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 62.[digitalizált]
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 63.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 63.[digitalizált]
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 64.[digitalizált]
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 64.[digitalizált]
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 64.[digitalizált]
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 65.[digitalizált]
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 65.[digitalizált]
RPHA-szám: 0418.
Dallam: , . Úzus: Húsvét, hymnus.
Forrás: (RMNy 1628/3, RMK I 650), p. 25. [digitalizált].
Változatazonosító: 4044.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.