Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 16.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 18v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 23r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 24.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 28.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 31r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 33.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 38.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 40.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 44.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 48.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 49.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 51.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.
RPHA-szám: 1492.

Forrás: Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 24. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 20809.

MAS.

In laudem Confiniorum.

1 VItézek mi lehet,
2 E’ ſzéles föld felett,
3 Szebb dolog a’ Végeknél?
4 Holott kikeletkor,
5 A’ ſok ſzép madár ſzoll,
6 Mellyel ember ugyan él,
7 Mezö jó illatot,
8 Az ég ſzép harmatot,
9 Ad, melly kedves mindennél.

10 Ellenség hirére.
11 Vitézeknek ſzive,
12 Gyakorta ott fel-buzdul,
13 [Sö]t azonkivül-is,
14 Csak jo kedvé-böl-is,
15 Vitéz probálni indul,
16 Ho-lott ſebeſſedik,
17 öl, fog, vitézke-dik.
18 Homlokán vér le-csordul.

19 Veres záſzlók alatt,
20 Lobogos kopiát,
21 Vitézek ott viſelik,
22 Rop-pant ſereg elött,
23 Távoly a’ ſik me-zöt,
24 Széllyel nyargallyák, nézik,
25 A’ párducz kápákkal,
26 Fényes ſi-ſakokkal,
27 Forgokkal ſzép min-denik.

28 Jo Szerecsen lovak,
29 Alattok ugrálnak,
30 Hogy ha trombita riatt,
31 Köztök ki ſtrását ál,
32 Ki lovárol le-ſzál,
33 Nyugſzik reggel hol vir-ratt,
34 Midön éjten éjjel,
35 Csata vi-ſeléſſel,
36 Mindenik lankatt, fáratt

37 Az jo hirért, névért,
38 A’ ſzép tiſzteſségért,
39 ök mindent hátra hadnak
40 Emberségröl példát,
41 Vi-tézségröl formát,
42 Mindeneknek ök adnak,
43 Midön, mint jo Soly-mok,
44 Mezön ßéllyel járnak,
45 Vag-dalkoznak, futtatnak.

46 Ellenséget látván,
47 örömmel ki-áltván,
48 ök kopiákat törnek,
49 S’ ha ſulyoſon vagyon,
50 A’ dolog harcz-okon,
51 Szólitatlan meg-térnek.
52 Sok vérbe fertezvén,
53 Arczul reá tér-vén
54 üzöt ſokſzor meg-vernek.

55 A’ nagy ſzéles mezö,
56 S’ a’ ſzép liget erdö.
57 Sétálo palotájok,
58 Az utaknak leſe,
59 Kemény harczok helye,
60 Tanulo oskolájok,
61 Csatán valo éhség,
62 Szomjuság, s. nagy hévség,
63 Faratság mulatságok.

64 Az éles ſzablyákkal,
65 Méltán örvendeznek,
66 Mert fejeket ök ſzednek,
67 Viadal helyeken,
68 Vére-ſen, ſebeſſen,
69 Halva ſokan feküſz-nek,
70 Sok vad, madár gyomra,
71 Gyakran koporſoja,
72 Vitézül holt teſteknek.

73 Oh Végbélieknek,
74 Iffiju vitéz-eknek,
75 Dicsiretes ſerege,
76 Kik-nek e’ világon,
77 Szerte ſzerént va-gyon,
78 Mindeneknél jo neve,
79 Mint ſok fát gyümölcsel,
80 Sok jo ſzerencsékkel,
81 Aldjon Iſten me-zökbe.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.