Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 8.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 16.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 18.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 18v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)p. 23.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 23r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 24.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 28.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 31.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 31r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 33.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 38.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 40.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 44.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 48.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 49.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 51.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.
RPHA-szám: 1186. Forrás: Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 48. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 19356.

MAS.

Bujdoſonak valo ének.

1 PUſztában Sidokat vezérlö joIſten,
2 Ki elöttök mentél tüzes oſzlop képben,
3 Igéret földére ve-zérelvén ſzépen,
4 Kalauzzok vol-tál minden ſzerencséken.

5 Te attál csillagot ama’ Mágu-ſoknak,
6 Vezérül-is Angyalt iffiu Tobiáſnak,
7 Herodes elöt futo Szüz Máriának,
8 Te voltál vezére minden ſzarándoknak.

9 Könyörgök, nékem is hogy légy már vezérem,
10 Mert im buj-doſni üz nagy bu, és ſzemérem,
11 En Iſtenem ebben ne veſzſzen-el vérem,
12 Eörizz-meg gonoſztul, Felségedet kérem.

13 Epits-fel elmémet a’ jo bölcse-séggel,
14 Szivemet peniglen hittel, reménséggel,
15 Bujdoſo fejemet tö-redelmeſséggel,
16 s’ te attad lelke-met buzgo könyörgéſſel.

17 Jártomban, költömben hogy csak reád nézzek,
18 Bumban, örö-memben reád figyelmezzek,
19 Jo-s’ gonoſz ßerencsét csendeſſen viſel-lyek,
20 Soha ſemmi helyen el ne fe-lejtselek.

21 Hogy bujdosáſom ideje tölte u-tán,
22 En édes hazámban térjek iſ-mét vigan,
23 Mind azokat jo egeſ-ségben találván,
24 A’ kik ſzomor-kodnak én tölem bucsuzván,

25 En édes hazámbol valo ki men-temben,
26 Szent Mihály nap elöt va-lo harmad hétben,
27 A’ más fél ezer-ben es nyolczvan kilenczben,
28 Az ó ſzerént ſzerzém ezt illyen énekben.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.