Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 16.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 18v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 23r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 24.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 28.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 31r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 33.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 38.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 40.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 44.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 48.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 49.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 51.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.
RPHA-szám: 1108.

Forrás: Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 11. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 18686.

MAS.

Még-is bövebb ſzoval kérleli Iſtennek haragját.

1 OH én Iſtenem im mi törté-nék én ſzegény fejemen,
2 Kit reménleni ingyen ſem tudtam vol-na életemben,
3 Kiért csak hálát kell néked adnom, mert meg-ér-demlettem.

4 Az elöt valo reám bocsátott ke-mény oſtoriddal,
5 Meg nem tanu-lék s’ ihon mint járék veled én Urammal,
6 Még ſincs mit tennem, hozzad kell eſnem én imádsá-gommal.

7 Ha ennél nagyob oſtort bo-csát-is reám, meg-érdemlem,
8 De kérlek Uram ſzintén a’ földhöz ne verj immár engem,
9 Szent Fiad által tött igéretid juſſanak eſzed-ben,

10 Ne adgy felettéb a’ kisértetre, csak mig el-türhetem,
11 Mert nyil-ván látod gyarlo voltomat én édes Iſtenem,
12 Ha el-hatz engem, oh hová legyek! kétségben kell eſ-nem.

13 Igaſságodat irgalmaſságod, kérlek fellyül mullya,
14 Csendeſed-gyék-meg ſzent felségednek fel-gerjett haragja,
15 Szent lelked által ßegény lelkẽnek légy vigaßtaloja,

16 Szintén el-fojtott, és majd meg-eméſzt engem a’ ſok vétek
17 Csak töled lehet vigaſztaláſa keſerves lelkemnek,
18 Ne vond-meg tehát kegyes Ur Iſten örömét ſzivem-nek.

19 Te minden jora fordithatod még az én bánatimat,
20 Ne veſs-el azért Uram elölled: kérlek mu-taſd meg azt,
21 Hogy jo Iſten vagy és meg-halgatod foháßkodáſimat.

22 Ezen-is kérlek ne tarcs ſokáig rajtam haragod,
23 Fordittsad im-már kegyelmeſségre boſzſzu állá-ſidat,
24 Erdemem ſzerént ne bünteſs engem te ſzegény ſzolgádat.

25 Mi haſznod benne ha marta-lékja léſzek a’ Sátánnak,
26 Hiſzem nem néki teremtettél volt, hanem te magadnak,
27 Kin-ſzenvedését vallyon s’ hijába hagyodé Fiad-nak?

28 Lám én értem-is ſzintén ugy meg-holt mint a’ nagy ßentekért,
29 Tartozol tehát engemet-is meg-halgatni kedvéjért,
30 Hallgaſd-meg azért foháſzkodáſim az ö ſzerel-méjért.

31 Szivem állását és kévánságát voltaképpen tudod,
32 Semmi elöt-ted el-rejtve nincsen mert te nyil-ván látod,
33 Tarts tiſztán azért az én ſzivemet és adgy bátorságot.

34 Tellyes éltemben kiért dicsér-jem Uram felségedet,
35 Adgy eröt arra hogy ſegitségül hihaſſam ne-vedet,
36 Iraſd-bé kérlek a’ te köny-vedben én könyörgéſimet-

37 Emlekezetre kik mindenkorõ legyenek elötted,
38 Es ne bocsáſsák boßßu álláſra ſzent Iſtenségedet,
39 Te Szent Fiadért, kinek örökké légyen nagy dicséret.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.