Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 4.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 13.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 16.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 16.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 33.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 36.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 39.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 43.
Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellen (RPHA 0249)p. 57.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 62.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 64.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 70.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 87.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)p. 101.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 109.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 115.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 120.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 128.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 138.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 140.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 144.
RPHA-szám: 0940.

Forrás: (RMNy 1290/1, RMK I 529), p. 109.
Változatazonosító: 17763.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.