Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Pokol legyen-e több vagy jó életünkben (RPHA 1181)f. 3v.[digitalizált]
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)f. 35v.[digitalizált]
Isten akit választ, vagy ország teszen (RPHA 0594)f. 35v.[digitalizált]
Mikor Absolon atyjára támada (RPHA 0927)f. 36v.[digitalizált]
A pártosok ellen Dávid így imádkozék (RPHA 0032)f. 37r.[digitalizált]
Udvarfia szent Dávidra panaszla (RPHA 1392)f. 38r.[digitalizált]
Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt (RPHA 0173)f. 38v.[digitalizált]
Aki nyavalyájában nem talál oltalmat (RPHA 0073)f. 39r.[digitalizált]
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 40r.[digitalizált]
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)f. 41r.[digitalizált]
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)f. 42r.[digitalizált]
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)f. 43r.[digitalizált]
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)f. 43v.[digitalizált]
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)f. 44v.[digitalizált]
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)f. 45r.[digitalizált]
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 45v.[digitalizált]
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 46r.[digitalizált]
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 46v.[digitalizált]
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 47v.[digitalizált]
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 50r.[digitalizált]
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 51v.[digitalizált]
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 52r.[digitalizált]
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 52v.[digitalizált]
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 53v.[digitalizált]
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 54r.[digitalizált]
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 54v.[digitalizált]
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 55r.[digitalizált]
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 55v.[digitalizált]
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 56v.[digitalizált]
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 57r.[digitalizált]
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 57v.[digitalizált]
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 58v.[digitalizált]
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 59v.[digitalizált]
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 60v.[digitalizált]
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 61v.[digitalizált]
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 62v.[digitalizált]
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 63v.[digitalizált]
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 64r.[digitalizált]
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 66r.[digitalizált]
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 66v.[digitalizált]
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 67v.[digitalizált]
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 68r.[digitalizált]
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 69r.[digitalizált]
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 69v.[digitalizált]
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 70r.[digitalizált]
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 71v.[digitalizált]
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 72r.[digitalizált]
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 72v.[digitalizált]
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)f. 73r.[digitalizált]
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 74r.[digitalizált]
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 75r.[digitalizált]
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 76v.[digitalizált]
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 77v.[digitalizált]
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 78r.[digitalizált]
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 78v.[digitalizált]
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 79v.[digitalizált]
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 80v.[digitalizált]
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 81r.[digitalizált]
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 81v.[digitalizált]
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 82v.[digitalizált]
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 83r.[digitalizált]
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 83v.[digitalizált]
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 84r.[digitalizált]
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 85r.[digitalizált]
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 85v.[digitalizált]
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 86r.[digitalizált]
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 87r.[digitalizált]
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 87v.[digitalizált]
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 89r.[digitalizált]
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 90v.[digitalizált]
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 91r.[digitalizált]
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 92r.[digitalizált]
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 93r.[digitalizált]
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 94v.[digitalizált]
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 95v.[digitalizált]
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 96r.[digitalizált]
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 96v.[digitalizált]
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 97v.[digitalizált]
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 99v.[digitalizált]
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 100v.[digitalizált]
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 101v.[digitalizált]
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 102v.[digitalizált]
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 103r.[digitalizált]
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 104r.[digitalizált]
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 104v.[digitalizált]
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 105v.[digitalizált]
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 106r.[digitalizált]
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 107r.[digitalizált]
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 107v.[digitalizált]
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 109r.[digitalizált]
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 109v.[digitalizált]
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 110v.[digitalizált]
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 111v.[digitalizált]
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 112r.[digitalizált]
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 112v.[digitalizált]
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 113v.[digitalizált]
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 114r.[digitalizált]
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 115r.[digitalizált]
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 115v.[digitalizált]
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 116r.[digitalizált]
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 116v.[digitalizált]
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 117r.[digitalizált]
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 117v.[digitalizált]
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 119r.[digitalizált]
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 120r.[digitalizált]
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 121v.[digitalizált]
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 123r.[digitalizált]
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 124v.[digitalizált]
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 126r.[digitalizált]
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 126v.[digitalizált]
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 127v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 128v.[digitalizált]
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 129r.[digitalizált]
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 129v.[digitalizált]
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 130r.[digitalizált]
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 130v.[digitalizált]
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 131v.[digitalizált]
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)f. 132r.[digitalizált]
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 132r.[digitalizált]
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 133v.[digitalizált]
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 137r.[digitalizált]
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 137v.[digitalizált]
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 138r.[digitalizált]
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 138v.[digitalizált]
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 138v.[digitalizált]
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 139r.[digitalizált]
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 139v.[digitalizált]
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 140r.[digitalizált]
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 140v.[digitalizált]
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 140v.[digitalizált]
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 141r.[digitalizált]
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 141v.[digitalizált]
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 141v.[digitalizált]
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 142v.[digitalizált]
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)f. 143r.[digitalizált]
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 143v.[digitalizált]
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 144v.[digitalizált]
Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (RPHA 0545)f. 145r.[digitalizált]
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 145v.[digitalizált]
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 146r.[digitalizált]
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 147v.[digitalizált]
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)f. 148r.[digitalizált]
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)f. 148v.[digitalizált]
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)f. 149r.[digitalizált]
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)f. 150r.[digitalizált]
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)f. 150v.[digitalizált]
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)f. 151v.[digitalizált]
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)f. 152r.[digitalizált]
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)f. 153r.[digitalizált]
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)f. 153v.[digitalizált]
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)f. 153v.[digitalizált]
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 154r.[digitalizált]
Úr a fáraóról nagy nevet hagya (RPHA 2016)f. 156r.[digitalizált]
Ádámtól fogva a patriarchák (RPHA 2020)f. 156v.[digitalizált]
Puszta mezőkben a szent nép hogy jára (RPHA 2015)f. 157r.[digitalizált]
Egy néhány királyt megbíra (RPHA 2014)f. 158r.[digitalizált]
Viadalban ha nyerte (RPHA 2017)f. 159v.[digitalizált]
A szeretet erejét minden tudja (RPHA 0047)f. 160r.[digitalizált]
RPHA-szám: 1081.

Forrás: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (Stoll 22), f. 91r[digitalizált]. Felekezet: szombatos.
Változatazonosító: 10117.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.