Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 23.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 24.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 25.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 27.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 29.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 30.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 33.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 35.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 36.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 37.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 38.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 39.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 40.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 41.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 53.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 54.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 66.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 67.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 68.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 70.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 72.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 74.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 77.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 79.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 95.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 97.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 99.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 100.
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 101.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 103.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 106.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 116.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 117.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 122.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 123.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 124.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 125.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 130.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 133.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 134.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 147.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 149.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 150.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 152.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 154.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 156.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 158.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 161.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 162.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 164.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 165.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 167.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 172.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 390.
RPHA-szám: 0699.
Dallam: , . Úzus: hymnus, Pünkösd.
Forrás: Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 125. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 5352.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.