Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)f. 5v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 16v.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 17v.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 18v.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 19r.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 33r.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)f. 35r.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 36r.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 38v.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 39v.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 40r.
Úristen veletek (RPHA 1444)f. 41v.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 42r.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 42v.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 45r.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)f. 51v.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 62r.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)f. 65r.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 74r.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 76r.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)f. 81r.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 82v.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)f. 91r.
RPHA-szám: 0940.
Terjedelem: Terjedelem: 5 versszak.
Forrás: Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (Stoll 88), f. 82v. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 6317.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.