Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)f. 8r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 9r.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 16v.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 21r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 25r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 26r.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 26v.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 27r.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 28v.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 29r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 29v.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)f. 30r.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 30v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 30v.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 33r.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 33r.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)f. 33v.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)f. 34v.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 35r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 37r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 37v.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 38r.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 38v.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 39r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 39v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 40r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 40v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 41r.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 41v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 42r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 42v.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 43r.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 43v.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 44r.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 44v.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 45r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 46r.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 69r.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)f. 70r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 90v.
RPHA-szám: 0699.

Forrás: Csáti graduál, 1602 (Stoll 15), f. 29v. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 9587.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.