Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31). Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 8609.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.