Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 1r.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 1v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 2v.
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)f. 3v.
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)f. 4v.
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)f. 6r.
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)f. 7r.
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)f. 7v.
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)f. 8v.
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 9r.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 10r.
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 11r.
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 12r.
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 13v.
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 15r.
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 16r.
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 16v.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 18v.
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 19r.
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 19v.
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 21r.
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 21v.
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 23r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 23v.
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 24v.
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 26r.
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 28r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 29r.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 30v.
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 32r.
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 33v.
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 34v.
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 37r.
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 38r.
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 39r.
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 40v.
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 41v.
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 42v.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 43r.
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 44r.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 45r.
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 46r.
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)f. 46v.
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 47v.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 49r.
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 50r.
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 51r.
Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula (RPHA 0569)f. 51v.
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 51v.
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 52v.
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 53r.
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 53v.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 54r.
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 55r.
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 55v.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 55v.
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 56r.
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 56v.
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 57r.
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 57v.
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 58v.
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 58v.
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 60r.
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 61v.
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 61v.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 62v.
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 63r.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 64r.
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 65v.
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 66r.
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 66r.
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 67r.
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 68v.
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 69r.
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 70r.
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 70v.
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 71r.
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 71v.
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 72r.
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 72r.
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 72v.
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 72v.
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 73v.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 74r.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 75r.
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 75r.
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 76r.
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 76r.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 76v.
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 77r.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 77v.
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 78r.
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 78r.
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 78v.
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 78v.
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 79v.
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 80r.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 81r.
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 81v.
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 83r.
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 84v.
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 85v.
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 86r.
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 86v.
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 87r.
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 87v.
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 88r.
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 88r.
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 88v.
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 89r.
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)f. 89v.
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 89v.
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 90v.
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 93r.
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 93v.
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 93v.
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 94r.
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 94r.
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 94v.
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 94v.
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 95r.
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 95v.
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 95v.
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 96r.
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 96v.
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 96v.
Papok, tisztetek értsétek (RPHA 1174)f. 97r.
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 97r.
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)f. 97v.
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 98r.
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 98v.
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 98v.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 99r.
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 100r.
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)f. 100v.
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)f. 101r.
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)f. 101r.
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)f. 101v.
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)f. 102v.
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)f. 103r.
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)f. 103v.
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)f. 104r.
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)f. 104v.
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)f. 104v.
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 105r.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)f. 122r.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)f. 145v.
Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje (RPHA 0399)f. 146v.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 148v.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)f. 152r.
Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa (RPHA 0814)f. 153v.
Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog (RPHA 0552)f. 155v.
Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél (RPHA 1416)f. 159v.
Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (RPHA 0335)f. 160v.
Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk (RPHA 0907)f. 161r.
RPHA-szám: 1081.

Forrás: Jancsó-kódex, 1615-1618 (Stoll 31), f. 61v. Felekezet: szombatos.
Változatazonosító: 10118.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.