Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (33 db)

Adatlap IncipitRímképlet
(a a a a a a)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0154Az Úristent magasztaloma a a aNémeti Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Nemeti Ferenc
1565 vagy azelőtta a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 46v.a a a a a a n y o l c s z o r h ét s z e r n y o l c s z o r e g y s z e r öt s z ör n y o l c s z o rNémeti Ferenca a a a a a n y o l c s z o r h ét s z e r n y o l c s z o r e g y s z e r öt s z ör n y o l c s z o r
RPHA-0906Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkbena a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1539-1560 közötta a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 46v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 164.a a a a a a a a a a a a
RPHA-0017A keresztyénségben igaz vallás a hitbena a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 34v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a
RPHA-0499Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünketa a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0360Emlékezzél élő embera a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0048A te nagy nevedért tarts meg, én Istenema a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0130Az én tanításomra adjatok mind fületa a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0146Az Úr immár király, kit minden nemzet urala a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-1037Nagy mély vízben s árban forgoka a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
Jancsó-kódex, 1615-1618 (Stoll 31), f. 96r.a a a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a a a
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (Stoll 39), f. 223v.a a a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a a a
RPHA-1421Úr szolgái, ti, szenteseka a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-1063Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illeta a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0289Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátoka a a a a aDecsi Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Decsi Gaspar
1579
A kolofonban: Ezerötszázhetvenben és kilenc esztendőben
a a a a a a
RPHA-0153Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásábóla a a a a aN K T
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1600 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0679Jó a kegyelmesség, mert vele a segítséga a a a a aPesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0967Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején leszneka a a a a aPesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-3516Adjunk hálát Istenünkneka a a a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-1020Mostan való időben, ezerötszázötvenhatbana a a a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1560
A kolofonban: Ezerötszázhatvanban, az nyomorult esztendőben
a a a a a a
RPHA-0860Megcsal a Cupidoa a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki ez éneket Rendeli versekben, ... Az ő nagy búvában, ... Nevít nem jelenti Verseknek fejíben
1591
A kolofonban: Az ezerötszázban ... Az kilencvenegyben
a a a a a a a
RPHA-0920Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írvaa a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0055A Zsuzsánna egy szép német leánya a a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Szerzém ezeket ilyen versekben Táncnótára egy kisded énekben
1589
A kolofonban: Kurta oktáván a sovány böjtben, ... Az másfélezerben És nyolcvankilencben, Hogy bécsi virág juta eszemben
a a a a a a a
RPHA-1080Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenema a a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-2003Egész országul az Urat, no, dicsérjéteka a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a
RPHA-0903Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Istena a a a a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1574 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0956Minden embereknek mi örömet mondunka a a a a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1575 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0547Hogy említjük eleinketa a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a
RPHA-0603Istenem, én királyom, tégedet dicsérleka a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a
RPHA-1211Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabjaa a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Sietvén rendelém ..., Szomorú üdőben, útra eredésben, hamar szedem versekben
1597
A kolofonban: kilencvenhétben, Pünkösdnek innepében
a a a a a a a a a
RPHA-3215Ti, selmecbányai polgárok, kik vagytoka a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1573 vagy azelőtta a a a a a a a a
RPHA-1289Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttama a a a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a a a
RPHA-0266Dicsérjed, áldjad, én lelkema a a a a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a a a a a a a a
RPHA-0151Az Úristen mindent nagy jól teremtetta a a a a a b b b b c c c c d d d dÁdám János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1599 vagy azelőtta a a a a a b b b b c c c c d d d d
RPHA-0872Megteljesíté az Atya Istena a b bTuba Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tvba Michael
1572 vagy azelőtta a b b
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 217r[digitalizált]a a b b a a a a a a a a a aTuba Mihálya a b b a a a a a a a a a a
RPHA-1139Ó, Úristen, tekints hozzánka a b b a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1523-1560 közötta a b b a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 83v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a a a

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%a a a a a a%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`