Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)f. 2r.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 5v.
Véletlen embernek utolsó órája (RPHA 1478)f. 7v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 24r.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 24v.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 24v.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 25r.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 26v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 27r.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 27v.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 28r.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 28v.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 29r.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 29v.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 30v.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)f. 31r.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)f. 32r.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 32v.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 33r.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)f. 33v.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)f. 34v.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 35r.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)f. 35v.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 36r.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)f. 36v.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 37r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 37v.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 37v.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 38r.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 38v.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 39r.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 39v.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)f. 39v.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 40r.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)f. 41r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 41v.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 42r.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 42v.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 43r.
RPHA-szám: 0642.
Cím: Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint...; De nativitate Domini; Commendatio amoris erga nos. Úzus: hymnus, isteni szeretet, Karácsony.
Forrás: (Stoll 71/2), f. 40r.
Változatazonosító: 5400.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.