Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 9r.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 11r.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 12r.[digitalizált]
Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (RPHA 1390)f. 13r.[digitalizált]
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 17v.[digitalizált]
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)f. 18r.[digitalizált]
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 20r.[digitalizált]
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 21v.[digitalizált]
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 24r.[digitalizált]
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)f. 25v.[digitalizált]
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)f. 27r.[digitalizált]
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 29r.[digitalizált]
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)f. 32r.[digitalizált]
Hallgassátok meg, keresztyének (RPHA 0506)f. 34r.[digitalizált]
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)f. 35v.[digitalizált]
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)f. 37r.[digitalizált]
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 39r.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 42v.[digitalizált]
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 46r.[digitalizált]
Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet (RPHA 0165)f. 65r.[digitalizált]
Ím, megromlottál, ó, jó keresztyénség (RPHA 0576)f. 73r.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 184r.[digitalizált]
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)f. 185r.[digitalizált]
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)f. 186v.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. 188v.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 190r.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 191v.[digitalizált]
RPHA-szám: 0480.
Cím: Cantiones funebrales. Úzus: temetés.
Forrás: Énekeskönyv, Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648, RMK I 355), f. 24r[digitalizált]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 4271.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.