Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 1r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 1v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 2r.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 3r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 3v.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 4r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 5v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 6v.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 8r.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 9r.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)f. 9v.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 10v.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 11r.
Áldott légy, Úristen, a magas mennyben (RPHA 0087)f. 12r.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 12r.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 12v.
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (RPHA 1418)f. 13r.
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)f. 13v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 14r.
Istennek szent Lelke illette szívemet (RPHA 0612)f. 15r.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 16r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 16v.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)f. 17v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 18r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 18v.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)f. 19r.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 19v.
RPHA-szám: 0940.

Forrás: Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628), f. 10v. Felekezet: protestáns. Város: Budapest. Könyvtár: Acad. Kötet jelzete: K 74. Kötet megnevezése: Magyar Codex 2' 76.
Változatazonosító: 9912.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.