Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 3r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 3v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 3v.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 6r.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)f. 6v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 7r.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 8r.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)f. 12v.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 13r.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)f. 16r.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 17r.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 17v.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 19v.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 20r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 20v.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)f. 21r.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 23v.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)f. 24v.
RPHA-szám: 0409.
Cím: Psalmus 130. Terjedelem: Terjedelem: 12 versszak. Úzus: zsoltár.
Forrás: Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32), f. 17r. Felekezet: unitárius. Város: Győr. Könyvtár: Bencés Székesegyház Könyvtára.
Változatazonosító: 3362.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.