REPERTÓRIUM

A B C D E F H I J K
L M N O P R S T V


A
A Szent Háromságnak első személye [A vers]

A Szent Háromságnak harmadik személye [A vers]

A Szent Háromságnak kinek imádkoznak [A vers]

A te nagy nevedért [A vers]

Adj már csendességet [A vers]

Áldj meg minket Úristen [A vers]

Áldott Iulia kiballagtába Cupidót talála... [A vers]

Áldott szép Pünköstnek [A vers]

Az én jó Istenem [A vers]

Az én szerelmesem... [A vers]

Amely keresztyén hű... [A vers]

A Zsuzsanna egy szép német leány... [A vers]


B
Beteges lelkem... [A vers]

Bezzeg nagy bolondság... [A vers]

Bizonnyal ismerem rajtam most erejét... [A vers]

Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod [A vers]

Bocsásd meg Úristen [A vers]


C
Cupido szívemben... [A vers]

Csak búbánat immár... [A vers]

Csókolván e minap... [A vers]

Csodálván egy fürdőt... [A vers]


D
De mit gyötresz engem... [A vers]


E
E széles világon mennyi virág vagyon -- Török bejt 1 [A vers]

Édest keserűvel elegyítő gyermek,... [A vers]

Egy kegyes képében... [A vers]

Egy nagy követséggel... [A vers]

Egykor szép Julia magában így szóla -- Török bejt 8 [A vers]

Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát -- Török bejt 6 [A vers]

Engemet régóta sok féle kínokban tartó én édes szívem... [A vers]

Én édes szerelmem... [A vers]

Eredj, édes gyűrűm... [A vers]

E világ sem kell már nekem... [A vers]

E világgal bíró ... [A vers]


F
Fáradsága után nyugodni akarván... [A vers]

Friss szép fejér póka... [A vers]


H
Ha ki akar látni... [A vers]

Ha nagy haragjában megöl is Julia, -- Török bejt 5 [A vers]

Hallám egy ifjúnak... [A vers]

Hét fő csillag vagyon az égi forgáson... [A vers]


I
Idővel paloták, házak, erős várak... [A vers]

Íme a pelikán... [A vers]

Ismét felvetette szemöldök íjébe -- Török bejt 3 [A vers]

Iulia két szemem... [A vers]

Iulia szózatját.. [A vers]


J
Jelentem versben mesémet... [A vers]


K
Kegyelmes Isten, kinek kezében [A vers]

Kegyelmes Szerelem... [A vers]

Kegyes vidám szemű... [A vers]

Kérde egy barátom... [A vers]

Keserítette sok bú és bánat... [A vers]

Két szemem világa... [A vers]

Kiáltok, csak bolygok... [A vers]

...Kit csak azért mível... [A vers]

Kikeletkor, jó Pünkösd havában... [A vers]


L
Lelkemet szállotta... [A vers]

Lelkemnek hozzád való [A vers]


M
Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom... [A vers]

Mely csuda gyötrelem ez... [A vers]

Mely keserven kiált fülemüle... [A vers]

Mennyei seregek [A vers]

Méznél édesb szép szók... [A vers]

Mi dolog, Úristen... [A vers]

Mikoron kirepül lélek beteg testből -- Török bejt 7 [A vers]

Minap mulatni mentemben... [A vers]

Mindennap jó reggel ezen repültök el [A vers]

Mint a szomjú szarvas [A vers]

Mint sík mezőn csak egy szál fa... [A vers]

Mire most, barátom, azon kérdezkedel... [A vers]

Mondják jövendölők... [A vers]

Most adá virágom nekem bokrétáját... [A vers]


N
Nincs már hová lennem [A vers]

Nő az én gyötrelmem... [A vers]

Nő az én örömem... [A vers]

Nyolc ifiú legén... [A vers]


O
Ó, én bolond eszem... [A vers]

Ó, én édes hazám [A vers]

Ó, én Istenem ím mi történék [A vers]

Ó, én kegyelmes Istenem [A vers]

Ó, magas kősziklák... [A vers]

Ó, nagy kerek kék ég... [A vers]

O szent Isten [A vers]

Ó, te csalárd világ... [A vers]


P
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten [A vers]


R
Reménységem nincs már nekem... [A vers]

Régi szerelmem nagy tüze... [A vers]

Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem -- Török bejt 9 [A vers]


S
Segélj meg engemet [A vers]

Siralmas nekem... [A vers]

Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek... [A vers]

Széllel hogy vadásza... [A vers]

Széjjel tündökleni... [A vers]

Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez... [A vers]

Szerelem istene, Venusnak ereje... [A vers]

Szerelem s Iulia egymás mellett állva... [A vers]

Szít Zsuzsánna tüzet... [A vers]


T
Te, szép fülemile... [A vers]

Tebenned, Julia, mind világ csudája -- Török bejt 4 [A vers]

Ti, kik szegénységet én szememre vettek -- Török bejt 2 [A vers]


V
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta... [A vers]

Valaki azt hiszi... [A vers]

Végtelen irgalmú [A vers]

Vétettem ellened, kételkedvén benned... [A vers]

Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal... [A vers]

Vitézek mi lehet [A vers]