0040 A Szentháromságnak első személye -- Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 1

Irodalomtörténeti adatok
Kötetszinten szignálta: Balassi Bálint, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofonja. Keletkezési idő 1588 körül.

Metrum és műfaj
Strofikus, szótagszámláló (ún. „ütemhangsúlyos”), bizonytalan, hogy énekelték-e.
Nótajelzései: A Próféta nagy ál[...] (7006).
Terjedelme 11 strófa
Strófaképlete: a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)
Műfaji besorolása: vallásos -- nem história -- liturgikus vagy paraliturgikus eredet -- himnusz.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül 2 katolikus, 15 protestáns, 2 világi.

Kéziratos forrásai:
Mátray-kódex, 1677 után {világi} (S 104) p. 75,
Erdődy-énekeskönyv, 17. század {világi} (H 606).

Nyomtatott kiadásai:
Balassa Balintnak istenes..., Bécs, 1633 {katolikus} (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 23,
Az nehai Tekintetes..., Kassa, 1665 {protestáns} (RMK I 1023/B) p. 48,
Balassi Bálint és..., Lőcse, 1670 {protestáns} (RMK I 1106/A) p. 38,
Az néhai tekintetes..., Pozsony, kb. 1670 {protestáns} (RMK I 1108/A) p. 50,
Balassi Bálintnak es..., Lőcse, 1671 {protestáns} (RMK I 1119/A) p. 57,
Balasi Bálintnak, es..., Pozsony, 1676 {protestáns} (RMK I 1207) p. 65,
Balassa Balintnak, es..., Kolozsvár, 1677 {protestáns} (RMK I 1212/A) p. 34,
Balassa Bálint és..., Kolozsvár, 1681 {protestáns} (RMK I 1258) p. 34,
Balasi Balintnak és..., Lőcse, 1683 {protestáns} (RMK I 1303) p. 51,
Balassa Balintnak; es..., Kolozsvár, 1691 {protestáns} (RMK I 1405) p. 35,
Balasi Balintnak, és..., Lőcse, 1693 {protestáns} (RMK I 1439) p. 40,
Balassi Bálint és..., Lőcse, 1695 {protestáns} (RMK I 1476/A) p. 40,
Balassi Bálint és..., Lőcse, 1698 {protestáns} (RMK I 1529/A) p. 40,
Balassa Bálintnak istenes..., Nagyszombat, 1699 {katolikus} (RMK I 1546/C) p. 24,
Balasi Balintnak, es..., Lőcse, 1700 {protestáns} (RMK I 1562) p. 45,
Balássa Bálintnak Istenes..., Bártfa, 1635-1640 {protestáns} (RMK I 1573) p. 48,
Balassi Bálint és..., Kolozsvár, 1701 {protestáns} (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 37.
Modern kiadása: BÖM-1-40.