Cuestionario – Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB)

Cuestionario sobre os repertorios poéticos dixitais

MedDB 2.3.1

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB), versión 2.3.1, Centro Ramón Piñeiro para a Inves-
tigación en Humanidades, http://www.cirp.es/ Continue reading “Cuestionario – Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB)”