MedDB 2.0

Base De Datos Da Lírica Profana Galego-Portuguesa

A Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB) ten a súa orixe na publicación da Lírica Profana Galego-Portuguesa (LGPG) polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades no ano 1996. En dous volumes, ofrecíase a totalidade da nosa produción trobadoresca medieval, acompañada de información biográfica e bibliográfica, así como da análise retórica de cada cantiga. Continue reading “MedDB 2.0”