Az 1536-os év verstörténeti vonatkozásai

  • Bognár Péter

0. Bevezetés

Horváth Iván az 1536-os évet – mind irodalomszociológiai, mind verstörténeti szempontból – kiemelt jelentőségűnek tekinti. „Ehhez az évhez rögzíthetjük – írja – a magyar vers történetében a reneszánsz és reformáció korszakának kezdetét. Ugyanakkor általában a más (egyházi, iskolai, politikai) intézményektől elszakadó, önálló, magyar nyelvű irodalom létrehozásának első munkaterve is ide keltezhető: az erazmisták mozgalmának kezdeteihez.” A kettős korszakhatár kijelölését a szerző szerint két magyar nyelvű verseskötet – egy erazmista és egy protestáns – megjelenése teszi indokolttá. Az erazmista Pesti Gábor erkölcsi tanulságot hordozó versekkel kísért Aesopus-fordítása (Esopus fabulái, mellyeket mastan újonnan magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel), a protestáns az első, Gálszécsi István által szerzett gyülekezeti énekeskönyv (Kegyes énekekrűl és keresztyén hütrűl rövid könyvecske, Gálszécsi Estván mestertűl szereztetett). Read more