Cuestionario – Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB)

Cuestionario sobre os repertorios poéticos dixitais

MedDB 2.3.1

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB), versión 2.3.1, Centro Ramón Piñeiro para a Inves-
tigación en Humanidades, http://www.cirp.es/

ISSN 1989-4546

Versión 2.3.1 Marzo 2011 (v2.0 Maio de 2008) Read more