Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Majdan nektek mondok jeles nagy csudát (RPHA 0852)p. 1.
Sok szép hadak majd indulnak (RPHA 1272)p. 23.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 26.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 28.
Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (RPHA 0160)p. 28.
Segítségül a nagy Istent ki hívja (RPHA 1214)p. 30.
Emlékezzünk a király végházáról (RPHA 0369)p. 32.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 41.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 52.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 64.
Zarándokságimnak te vagy kalauza (RPHA 1494)p. 75.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 78.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 88.
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)p. 90.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 101.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 122.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 124.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 128.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 140.
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)p. 169.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 171.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 175.
Incipit: Áldott és bölcs az az ember, szent Dávid mondja. RPHA-szám: 0625.
Pro domo: A vers végén a másolás időpontja: Finis anno Christi 1642.. Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja. A versfők betűit csak az azonosítás érdekében rögzítettük. ÁHENAA. Úzus: zsoltár.
Forrás: Kuun-kódex, 1621-1647 (Stoll 40), p. 169. Hasonmás-kiadás: Bp. 1979. /Bibliotheca Historica/. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 4806.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.