Költemények

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

 

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

Költemények

 

 

1916–1917

Kedves Jocó!

1920

A szolnoki hídon

1921

Homály borult az erdőre …

Összetört szívem …

A szív s a szem

Hozzá!

Amióta …

Csókolj, csókolj …

A halálról

Szeretném, ha vadalmafa lennék!

Jelen, Mult, Jövő

Bolyongok

Ülünk egymás mellett

Egyedül

Mámor

Akkor

Végtelen óta …

Tengerhez

Sóhaj

Keresek valakit

Vágymagam a Hold alatt

Az örök elmulás

Ajándék

1922

Távol zongora mellett

Erőének

Nagy ajándékok tora

Köntösök

A gyerekszemű élet-tavon

Álomban enyém vagy

Lélekszirteken

Nem tudunk élni

Útrakészség

Egyszerű vers

Lovas a temetőben

Nem! Nem! Soha!

Falak

A vergődő diák

Nézem a lámpát

Várakozás

Csend

Bús magyar éneke

Szerelmes keserű hazafiság

Várlak

Juhász Gyulához

Fohászkodó ének

Tavaszi ének

Aratásban

Munkáshalál

(Arany kalásztól … )

Nyári délután a szobában

Csókkérés tavasszal

Keserű nekifohászkodás

Szerelem ez?

Pogányos hitvallás magyarul

Névnapi dícséret

Leánykérő ének

Csöndes estéli zsoltár

A füst

Holttest az uccán

Hajnali vers kedvesemnek

Fiatal életek indulója

Éhség

Prédikáció

Perc

Szeged alatt

Rövid óda a kelő Naphoz

Gyöngysor

A Szent Jobb ünnepén

Ugy-e pajtás!

Ének magamhoz

Ősapám

Hymnus a borhoz

Hymnus az Élethez

Baál

A jámbor tehén

Kukoricaföld

Parasztanyóka

Részeg a síneken

A bánat

Kép a tükörben

Boros keserűség

Aratás előtt

Spleen

Pap a templomban

Tél

Koldus

Napszonett

Proletárok!

Ó zordon Szépség …

Üdvözlés

Őszi alkonyat

Bús énekhívás

Versek végére

Tanulmányfej

Istenjárás

(Téged siratlak … )

Szerelmes kiszólás

A szemed

1923

Szerelmes vers

Önarckép

Egy asszony s egy leány

Igaz, őszinte búcsú

Tovább én nem birom

Ad sidera …

A bátrak

Petőfi tüze

Eggyéölelődés vágya

Távoli ének

Éjjel

Magyarok

Ady Endre helyett mondom

Asszonyvárás asszonyszobor mellett

Sacrilegium

Ember is; magyar is; magam is

Hűség

Lányszépség dícsérete

Templom; hulla; rózsa

(Versem komor … )

Tavaszi labdajáték

Útrahívás

Kalózkapitány indulója

Ezerfárosznyi végzet

(Ha nem veszik észben … )

A betűk sivatagában

Elköszönő szelíd szavak

Költőszerelem teremtő estje

A legutolsó harcos

Lázadó Krisztus

Hajnalvárás

Híd alatt

Pünkösd előtt

Furcsa fohász a sinek között

Májusi ének

A Kozmosz éneke

Alkohol

Az őrült hajótörött

Világ megokolt útálata

El innen

Harc a békességért

Juhász Gyuláról való nóta

Uram!

(Ó szőke csókok partja … )

(Mint loholó bolond előtt … )

Rög a röghöz

Megfáradt ember

(A lovak … )

Tanítások

Férfiszóval

Kiáltunk Istenhez

Jövendő férfiak

Üvegöntők

(Legalább 20 fok hideg van … )

Földmadár

Karácsony

[Töredékek]

1924

És keressük az igazságot

Kövek

Ide újra a szeretet jön

Miért mondottál rosszat nékem

Lázadó szentek

Villámok szeretője

Nő a tükör előtt

Kedvesem,

Nyár volt

Komoly lett már

Lopók között szegényember

Nyolcesztendős lányok

Művészet az emberek között

(Szőke hajam … )

Szelid, búcsúzó asszony

Szeretők

Rokkantak

Jónál jobb

Kakuk Marci

Szomorúfűz

Ki verné föl lelkünkben a lelket?

Hét napja

Igaz ember

Koldusok

Csudálkozunk az életen

Tavasz van! Gyönyörű!

Szegényember balladája

Szegényember szeretője

Nem én kiáltok

A számokról

Mért hagytál el, hogyha kívánsz

Bosszúság

Forduló

Ti jók vagytok mindannyian

Gyémánt

Szép, nyári este van

Este volt s a bőrünk összeért

A világ megteremtése

Hajón megyek Pestre

Magyarok

A kutya

Érzitek-e?

Milyen jó lenne nem ütni vissza

Szólt az ember

(Tenyeremre tettem … )

A gondolkodó szonettje

A szerelmes szonettje

Most a teremtés kezdetén vagyunk

Egyszerű ez

Tüntetés

Tűz van!

Jött, megfogott és áthajított

Figyel a kancsal

Minden rendű emberi dolgokhoz

Imádság megfáradtaknak

Lányszépség dícsérete

Sírdomb a hegycsúcson

Mindent hagyok

Oly friss

Riának hívom

A fergeteg ormán

Rossz volt, elszéledt szivemből

Ekrazittömeg

Esti felhőkön

Érik a fény

Én dobtam

Most fehér a tűz

Néha szigetek

Keserű

József Attila

Kilóméterekkel

Nekem mindegy …

Dícsértessék

Aki szegény, az a legszegényebb

Itt egy fa, ott egy fa

A csoda

Műterem

1925

Szélkiáltó madár

Tiszta szívvel

Reggeli

Tavaszi sár

Szép csöndesen aludj

Együgyü ének

A paradicsom életté lesz

Április 11

Ezüst élet

Szép lobogóval, vagy anélkül

Ködből, csöndből

Balga költő

Isten (Mikor a villamos…)

Isten (Én az Istenem…)

Kertész leszek

Mikor az uccán átment a kedves

Tüzek éneke

Hajnalban kel föl, mint a pékek

Nagy városokról beszélt a messzi vándor

A nagy városokat

[Bibliai]

Fiatal asszonyok éneke

Ifjúmunkás

Munkás

Viszem a földem

(Magyarország messzire van … )

Látod?

A tavi torony harangozója

Pirosszemű

Olyan bolond vagy

Isten (Láttam Uram…)

Félidő: 0–0

Pilóta

Kovács

1926

A csapat

A rák

Hivogató

Csak a tenger jött el

(A szeretők hallgatva álltak … )

Acélgömb föl, föl! Emelkedj!

(A kelő korongba hajítom … )

Dalocska

(Pucér csapat dobog … )

(Aludj … )

Kopogtatás nélkül

Erősödik

(Beteg vagyok … )

(Anyám meghalt … )

Mégis elveszem

Páncélvonat

A mennyei páncélvonat

A világ ha elbujdostat

Pohár

Virágos

Bődülj torony

Érted haragszom, nem ellened

Jut most elég virág

(Csodálkozó bogarak közt … )

Szeretők lázadása

(Mindig jótanácsot sziszegnek … )

Hangya

Hajad az ujjamé …

Ülni, állni, ölni, halni

Szocialisták

Végül

Esik

Táncba fognak

Négyen ugrottunk vízbe

Jut az ember

Engem temetnek

Csengő

Feleségem

Az oroszlán idézése

Két vers, kertről

Anyám a mosásban gyászkoszorú

Kultúra

1927

Chant de Prolétaire

Dúdoló

Biztató

A bőr alatt halovány árnyék

Párizsi anzix

Kiszombori dal

Szabados dal

Bevezető

[Töredékek]

(Ó Európa hány redő … )

Két vázlat

Áldalak búval, vigalommal

1928

Két dal

Két vers

Munkások Kórusa

Istenem

Pöttyös

Tószunnyadó

Luca

Csüngője voltam

József Attila

Nemzett József Áron

Ringató

Lucához

Tedd a kezed

Virág

Gyász és patyolat

Tudtam én

Gyereksírás

Gyöngy

Förgeteg

Pernyetáncra

Öreg minden

Sok gondom közt

Klárisok

Az Édesanyjának

Derengő rózsa

Mióta elmentél

Szeretnének

(Ördög farába … )

(Nyüzsög a boldogság … )

Zuzmara

Piros hold körül

Óh szív! nyugodj!

Magyar Alföld

Isten

Hosszú az Úristen

Medáliák

1929

Laci bá’

Két keserves

Esik

Dörmögő

Harmatocska

Tiszazug

Margaréta

Nyár

Ákácokhoz

Arany

Favágó

Bethlen István

Betlehem

Betlehemi királyok

1930

Füst

Ady emlékezete

Egy költőre

Egeres

Regös ének

Bánat

Tömeg

Lebukott

Farsangi lakodalom

Kispolgár

1931

Anyám

Tűnődő

(Szél csapta … )

Beszél a tej

Öt szegény szól

Aranybojtú

Szocialisták

Párbeszéd

Buza

Bánat

Munkások

[Töredékek]

Fagy

1932

Holt vidék

Mondd, mit érlel …

Eső

Határ

Külvárosi éj

Ritkás erdő alatt

Ordas

A hetedik

Emlék

Medvetánc

A kanász

A cipő

Fák

Háló

[Judit-versek töredékei]

(Tehervonatok tolatnak … )

(Hová forduljon az ember … )

Invokáció

Téli éjszaka

Haszon

1933

Egy kisgyerek sír

Reménytelenül

Sárga füvek

Ballada

A város peremén

Elégia

Óda

(Magad emésztő … )

A csodaszarvas

Vigasz

Számvetés

[Tájvers-töredékek]

[Az „Eszmélet” előzményei]

1934

Eszmélet

Szappanosvíz

(A kövezeten … )

A szigeten

[Töredékek]

(Diványon fekszem … )

Falu

Alkalmi vers
a szocializmus állásáról

Bérmunkás-ballada

Anya

A fán a levelek …

(Szegénység szennylepleiben … )

Mama

Iszonyat

[Szürkület]

1935

Altató

Ajtót nyitok

Osztás után

Modern szonett

(Leülepszik … )

Emberek

Légy ostoba

Én nem tudtam

Boldog hazug …

Temetés után

Mint gyermek …

A bűn

Emberiség

Nyári délután

Egy ifjú párra

Ősz

Majd emlékezni jó lesz

Harag

Március

Május

Levegőt!

Biztató

(Indiában, hol éjjel a vadak … )

Kései sirató

Egy büntetőtörvényszéki
tárgyalás irataiból

[Töredékek]

1936

Ha a hold süt …

Amit szivedbe rejtesz

Gyermekké tettél

A Dunánál

(A hullámok lágy tánca … )

(Zöld napsütés hintált … )

Egy spanyol földmíves sírverse

Balatonszárszó

jaj, majdnem …

Világosítsd föl

Az a szép, régi asszony

Irgalom

Judit

… Aki szeretni gyáva vagy

Kosztolányi

Nagyon fáj

Majd megöregszel

Mint a mezőn …

Kirakják a fát

Két hexameter

Elmaradt ölelés miatt

Ne bántsd

Magány

Ki-be ugrál …

Kiáltozás

Azt mondják

Kész a leltár

(Könnyű emlékek … )

Semmi

Herz Henrik Őméltóságának

[Töredékek]

(Ne légy szeles … )

1937

(Még ne utazz el, Sárikám … )

Thomas Mann üdvözlése

(Ős patkány terjeszt kórt … )

(Már régesrég … )

Ars poetica

(Irgalom, édesanyám … )

Flóra (Roskad a kásás hó…)

Nem emel föl

(Szállj költemény … )

Flóra (Tudnál-e, Flóra, annyira…)

Reggeli fény

Március

Bukj föl az árból

Flórának

(Én, ki emberként … )

Meghalt Juhász Gyula

Születésnapomra

(Jön a vihar … )

Hazám

(Kedvesem betegen … )

(Csak az olvassa … )

Én nem tudom …

Száradok, törődöm

Sas

(Csak most … )

Tudod, hogy nincs bocsánat

Könnyű, fehér ruhában

Az árnyékok …

Ha nem leszel …

(Ha nem szoritsz … )

(Majd csöndbe fagynak a dalok … )

Majd …

Gyönyörűt láttam

[Töredékek]

„Költőnk és Kora”

Miben hisztek …

(Szaggatlak, mint a fergeteg … )

Egy költőre

(Az Isten itt állt a hátam mögött … )

(Le vagyok győzve … )

[Töredékek]

(Talán eltünök hirtelen … )

(Drága barátaim … )

(Karóval jöttél … )

(Ime, hát megleltem hazámat … )

(Szól a telefon … )

[Keltezetlen töredékek]

Változatok

Egy asszony s egy leány

Jöjj testvérkém

A legutolsó harcos

A távol új s új egeket szór

Mikor az uccán átment a kedves

Tüzek éneke

Mikor a szeretők

A pap mosolyog

Glas

Verre

Vagyok, kinek kell, legyen kedve!

ombrage pâlot sous la peau

Proletárdal

simon jolán

németh andor

[Medáliák]

Néhány éjjelre padra, kőre

Dal

Kirakom röggel

Kínos, szögletes mulásom

Meggy a kórón

(Lágy tájék … )

Favágó

Fagy

Nyár

Áradat

A tőkések hasznáról

Szappanosvíz

A bűn

Ősz

[A „Kései sirató” vázlataiból]

(Vigasztald meg … )

Azt mondják

[Az „Én, ki emberként …” vázlata]

Ars poetica

(Kiknek adtam a boldogot … )

[Egy töredék alakulása]

Rögtönzések

(Csókol Attila … )

A hit boldogít

A női szív

(Hull a levél … )

Tusikának

Esik eső magyar földre …

(Balogh Jóskának … )

Áldott légy, jó Magyarország!

Galantai bátyámnak

(Hajnali tíz óra … )

Homonnai Ibinek

Az örök Polyphemos

A spenót

Mancinak (és Miskának)

(A multkor, szerda este … )

[Tettamanti Bélának]

(Mint örök keservet … )

Gügyü, gügyü …

Jutka verse

[Hont Erzsinek]

(Du feu … )

(Petite Jeanette … )

(Je dois … )

(Ma Lucie … )

(Ha sziú volnék … )

(Esőben … )

(A nyakába kék kötő … )

Ringelnatz Morgenstern, avagy
a szellem diadala napjainkban

Népdalok à la Ringelnatz Morgenstern

Allégorie

Axióma

[Szonettjáték]*

Kerek asztal

Wolke

Pauvre plaint-chant méchant

Somogyi Lolinak

[Faragó Sárinak]

Illyés Gyulának

(Odvas fogban … )

[Kínálgató]

[Nagy Lajosnak]

[IGE]

Az új honőrhöz!

Epigramma

(Ezen újabb kis magyarnak … )

(Ma névnapja van … )

(Vásárhelyről disznó jő … )

[Braun Évának]

[Nor-coc]

A boldogság nyitott könyv,
tessék, olvassák

(A fákon … )

(A Royalban muzsika … )

[Levél]

Az oktató mama oktatása

[Három vándor]*

(Hallom, hogy az Ádám … )

(Azt olvastam, hogy perli a Nepet … )

(Mivelhogy oly szépen terít a … )

(25 éve … )

(Éva vigyázz … )

Sportirodalom

(Kedves Zoltán … )

[Töredékes rögtönzések, törmeléksorok]

Műfordítások

300 spártai sírverse

Munkások

Meghaltak

Villonról meg a vastag Margotról
szóló ballada

Nyugasztaló, melyet Villon szerzett
önmagáért és cimboráiért,
várván, hogy vélük fölakasszák

Ballada a hajdani idők dámáiról

Villon négy sorocskája

Ballada melyet Villon szerzett
édesanyja kérésére,
Szüzanyánkhoz való könyörgéseképpen

Villon Ferenc
Nagy Testamentuma

Százötven millió

Idők beteljesedése

Tidmann úr

Ki áll helyemre?

A bányász (Petr Bezruc)

Leonidas

Katonatemető

Szivem testvére, az idő …

Könyvek az asztalon

Nyirfák

Dél-Csehország

Arc az üveg mögött

Ballada a fűtő szemeiről

A haldokló

Délelőtt a parkban

Utolsó versek

A mészárszékek

Este

Erős vár a mi Istenünk

Egy ember …

A bányász (Aron Cotrus)

Gyárban

Ion Codru

Magányos fa

Hol a földes, dülő …

Elmulás

Őszi ima

A tulsó part

Dünák

A Golgota követe

Ha eljönnél …

A meghökkentek

Ébredjetek, szólít a hang

Az ősz az uccán

Tél

A sas

Egyedül

Földet adj!

A vörös ló

Sokaság, te

Archeologia

Aeternitas

 

A, Á

A bánat

A bányász (Aron Cotrus)

A bányász (Petr Bezruc)

A bátrak

A betűk sivatagában

A boldogság nyitott könyv, tessék, olvassák

A bőr alatt halovány árnyék

A bűn

A bűn (Változat)

A cipő

A csapat

A csoda

A csodaszarvas

A Dunánál

(A fákon … )

A fán a levelek …

A fergeteg ormán

A füst

A Golgota követe

A gondolkodó szonettje

A gyerekszemű élet-tavon

A halálról

A haldokló

A hetedik

A hit boldogít

(A hullámok lágy tánca … )

A jámbor tehén

A kanász

(A kelő korongba hajítom … )

[A „Kései sirató” vázlataiból]

(A kövezeten … )

A Kozmosz éneke

A kutya

A legutolsó harcos

A legutolsó harcos (Változat)

(A lovak … )

A meghökkentek

A mennyei páncélvonat

A mészárszékek

(A multkor, szerda este … )

A nagy városokat

A női szív

(A nyakába kék kötő … )

A pap mosolyog

A paradicsom életté lesz

A rák

(A Royalban muzsika … )

A sas

A spenót

A számokról

A szemed

A Szent Jobb ünnepén

A szerelmes szonettje

(A szeretők hallgatva álltak … )

A szigeten

A szív s a szem

A szolnoki hídon

A tavi torony harangozója

A távol új s új egeket szór

A tőkések hasznáról

A tulsó part

A város peremén

A vergődő diák

A világ ha elbujdostat

A világ megteremtése

A vörös ló

Acélgömb föl, föl! Emelkedj!

Ad sidera …

Ady emlékezete

Ady Endre helyett mondom

Aeternitas

Ajándék

Ajtót nyitok

Ákácokhoz

Aki szegény, az a legszegényebb

… Aki szeretni gyáva vagy

Akkor

Áldalak búval, vigalommal

Áldott légy, jó Magyarország!

Alkalmi vers a szocializmus állásáról

Alkohol

Allégorie

Álomban enyém vagy

Altató

(Aludj … )

Amióta …

Amit szivedbe rejtesz

Anya

Anyám

Anyám a mosásban gyászkoszorú

(Anyám meghalt … )

Április 11

Áradat

Arany

(Arany kalásztól … )

Aranybojtú

Aratás előtt

Aratásban

Arc az üveg mögött

Archeologia

Ars poetica

Ars poetica (Változat)

Asszonyvárás asszonyszobor mellett

Axióma

Az a szép, régi asszony

Az árnyékok …

Az Édesanyjának

[Az „Én, ki emberként …” vázlata]

[Az „Eszmélet” előzményei]

(Az Isten itt állt a hátam mögött … )

Az oktató mama oktatása

Az oroszlán idézése

Az örök elmulás

Az örök Polyphemos

Az őrült hajótörött

Az ősz az uccán

Az új honőrhöz!

Azt mondják

Azt mondják (Változat)

(Azt olvastam, hogy perli a Nepet … )

B

Baál

Balatonszárszó

Balga költő

Ballada

Ballada a fűtő szemeiről

Ballada a hajdani idők dámáiról

Ballada melyet Villon szerzett édesanyja kérésére, Szüzanyánkhoz való könyörgéseképpen

(Balogh Jóskának … )

Bánat (Futtam, mint…)

Bánat (Hát kijöttem ide…)

Bérmunkás-ballada

Beszél a tej

(Beteg vagyok … )

Bethlen István

Betlehem

Betlehemi királyok

Bevezető

[Bibliai]

Biztató (Csomagodat ne bontsd ki…)

Biztató (Kínában lóg…)

Boldog hazug …

Bolyongok

Boros keserűség

Bosszúság

Bődülj torony

[Braun Évának]

Bukj föl az árból

Bús énekhívás

Bús magyar éneke

Buza

C

Chant de Prolétaire

Cs

Csak a tenger jött el

(Csak az olvassa … )

(Csak most … )

Csend

Csengő

(Csodálkozó bogarak közt … )

Csókkérés tavasszal

(Csókol Attila … )

Csókolj, csókolj …

Csöndes estéli zsoltár

Csudálkozunk az életen

Csüngője voltam

D

Dal

Dalocska

Dél-Csehország

Délelőtt a parkban

Derengő rózsa

Dícsértessék

(Diványon fekszem … )

Dörmögő

(Drága barátaim … )

(Du feu … )

Dúdoló

Dünák

E, É

Ébredjetek, szólít a hang

Egeres

Egy asszony s egy leány

Egy asszony s egy leány (Változat)

Egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból

Egy ember …

Egy ifjú párra

Egy kisgyerek sír

Egy költőre (Sakált kiált…)

Egy költőre (Téged szeretnek…)

Egy spanyol földmíves sírverse

[Egy töredék alakulása]

Egyedül

Egyedül (Műfordítás)

Eggyéölelődés vágya

Egyszerű ez

Egyszerű vers

Együgyü ének

Éhség

Éjjel

Ekrazittömeg

El innen

Elégia

Elköszönő szelíd szavak

Elmaradt ölelés miatt

Elmulás

Ember is; magyar is; magam is

Emberek

Emberiség

Emlék

Én dobtam

(Én, ki emberként … )

Én nem tudom …

Én nem tudtam

Ének magamhoz

Engem temetnek

Epigramma

Érik a fény

Erőének

Erős vár a mi Istenünk

Erősödik

Érted haragszom, nem ellened

Érzitek-e?

És keressük az igazságot

Esik (Állok, lábamnál tócsa…)

Esik (Esik esik…)

Esik eső magyar földre …

Eső

(Esőben … )

Este

Este volt s a bőrünk összeért

Esti felhőkön

Eszmélet

(Éva vigyázz … )

(Ezen újabb kis magyarnak … )

Ezerfárosznyi végzet

Ezüst élet

F

Fagy

Fagy (Változat)

Fák

Falak

Falu

[Faragó Sárinak]

Farsangi lakodalom

Favágó

Favágó (Változat)

Feleségem

Félidő: 0–0

Férfiszóval

Fiatal asszonyok éneke

Fiatal életek indulója

Figyel a kancsal

Flóra (Roskad a kásás hó…)

Flóra (Tudnál-e, Flóra, annyira…)

Flórának

Fohászkodó ének

Forduló

Földet adj!

Földmadár

Förgeteg

Furcsa fohász a sinek között

Füst

G

Galantai bátyámnak

Glas

Gügyü, gügyü …

Gy

Gyárban

Gyász és patyolat

Gyémánt

Gyereksírás

Gyermekké tettél

Gyöngy

Gyöngysor

Gyönyörűt láttam

H

Ha a hold süt …

Ha eljönnél …

Ha nem leszel …

(Ha nem szoritsz … )

(Ha nem veszik észben … )

(Ha sziú volnék … )

Hajad az ujjamé …

Hajnalban kel föl, mint a pékek

Hajnali vers kedvesemnek

(Hajnali tíz óra … )

Hajnalvárás

Hajón megyek Pestre

(Hallom, hogy az Ádám … )

Háló

Hangya

Harag

Harc a békességért

Harmatocska

[Három vándor]*

Haszon

Határ

Hazám

Herz Henrik Őméltóságának

Hét napja

Híd alatt

Hivogató

Hol a földes, dülő …

Holt vidék

Holttest az uccán

[Hont Erzsinek]

Homály borult az erdőre …

Homonnai Ibinek

Hosszú az Úristen

(Hová forduljon az ember … )

Hozzá!

(Hull a levél … )

Hűség

Hymnus a borhoz

Hymnus az Élethez

I

Ide újra a szeretet jön

Idők beteljesedése

Ifjúmunkás

Igaz ember

Igaz, őszinte búcsú

[IGE]

Illyés Gyulának

Imádság megfáradtaknak

(Ime, hát megleltem hazámat … )

(Indiában, hol éjjel a vadak … )

Invokáció

Ion Codru

Irgalom

(Irgalom, édesanyám … )

Isten

Isten (Én az Istenem…)

Isten (Láttam Uram…)

Isten (Mikor a villamos…)

Istenem

Istenjárás

Iszonyat

Itt egy fa, ott egy fa

J

jaj, majdnem …

(Je dois … )

Jelen, Mult, Jövő

Jónál jobb

József Attila (József Attila, hidd el…)

József Attila (Vidám és jó…)

Jöjj testvérkém

(Jön a vihar … )

Jött, megfogott és áthajított

Jövendő férfiak

Judit

[Judit-versek töredékei]

Juhász Gyulához

Juhász Gyuláról való nóta

Jut az ember

Jut most elég virág

Jutka verse

K

Kakuk Marci

Kalózkapitány indulója

Karácsony

(Karóval jöttél … )

Katonatemető

Kedves Jocó!

(Kedves Zoltán … )

Kedvesem,

(Kedvesem betegen … )

[Keltezetlen töredékek]

Kép a tükörben

Kerek asztal

Keresek valakit

Kertész leszek

Kései sirató

Keserű

Keserű nekifohászkodás

Kész a leltár

Két dal

Két hexameter

Két keserves

Két vázlat

Két vers

Két vers, kertről

Ki áll helyemre?

Ki verné föl lelkünkben a lelket?

Kiáltozás

Kiáltunk Istenhez

Ki-be ugrál …

(Kiknek adtam a boldogot … )

Kilóméterekkel

[Kínálgató]

Kínos, szögletes mulásom

Kirakják a fát

Kirakom röggel

Kispolgár

Kiszombori dal

Klárisok

Koldus

Koldusok

Komoly lett már

Kopogtatás nélkül

Kosztolányi

Kovács

Ködből, csöndből

„Költőnk és Kora”

Költőszerelem teremtő estje

Köntösök

(Könnyű emlékek … )

Könnyű, fehér ruhában

Könyvek az asztalon

Kövek

Kukoricaföld

Kultúra

Külvárosi éj

L

Laci bá’

(Lágy tájék … )

Lányszépség dícsérete (Dícsérlek hát…)

Lányszépség dícsérete (Valaki másnak…)

Látod?

Lázadó Krisztus

Lázadó szentek

(Le vagyok győzve … )

Leánykérő ének

Lebukott

(Legalább 20 fok hideg van … )

Légy ostoba

Lélekszirteken

Leonidas

(Leülepszik … )

Levegőt!

[Levél]

Lopók között szegényember

Lovas a temetőben

Luca

Lucához

M

(Ma Lucie … )

(Ma névnapja van … )

(Magad emésztő … )

Magány

Magányos fa

Magyar Alföld

Magyarok (Minek magunkat…)

Magyarok (Ó jaj, mi igazán…)

(Magyarország messzire van … )

Majd …

(Majd csöndbe fagynak a dalok … )

Majd emlékezni jó lesz

Majd megöregszel

Május

Májusi ének

Mama

Mámor

Mancinak (és Miskának)

(Már régesrég … )

Március (A föld alól…)

Március (Langy, permeteg eső…)

Margaréta

Medáliák

[Medáliák]

Medvetánc

(Még ne utazz el, Sárikám … )

Megfáradt ember

Meghalt Juhász Gyula

Meghaltak

Mégis elveszem

Meggy a kórón

Mért hagytál el, hogyha kívánsz

Miben hisztek …

Miért mondottál rosszat nékem

Mikor a szeretők

Mikor az uccán átment a kedves

Mikor az uccán átment a kedves (Változat)

Milyen jó lenne nem ütni vissza

Minden rendű emberi dolgokhoz

Mindent hagyok

(Mindig jótanácsot sziszegnek … )

Mint a mezőn …

Mint gyermek …

(Mint loholó bolond előtt … )

(Mint örök keservet … )

Mióta elmentél

(Mivelhogy oly szépen terít a … )

Modern szonett

Mondd, mit érlel …

Most a teremtés kezdetén vagyunk

Most fehér a tűz

Munkás

Munkáshalál

Munkások

Munkások (Műfordítás)

Munkások Kórusa

Műterem

Művészet az emberek között

N

Nagy ajándékok tora

[Nagy Lajosnak]

Nagy Testamentuma

Nagy városokról beszélt a messzi vándor

Nagyon fáj

Napszonett

Ne bántsd

(Ne légy szeles … )

Négyen ugrottunk vízbe

Néha szigetek

Néhány éjjelre padra, kőre

Nekem mindegy …

Nem emel föl

Nem én kiáltok

Nem tudunk élni

Nem! Nem! Soha!

németh andor

Nemzett József Áron

Népdalok à la Ringelnatz Morgenstern

Névnapi dícséret

Nézem a lámpát

[Nor-coc]

Nő a tükör előtt

Ny

Nyár

Nyár (Változat)

Nyár volt

Nyári délután

Nyári délután a szobában

Nyirfák

Nyolcesztendős lányok

Nyugasztaló, melyet Villon szerzett önmagáért és cimboráiért, várván, hogy vélük fölakasszák

(Nyüzsög a boldogság … )

O, Ó

(Ó Európa hány redő … )

(Ó szőke csókok partja … )

Ó zordon Szépség …

Óda

(Odvas fogban … )

Óh szív! nyugodj!

Oly friss

Olyan bolond vagy

ombrage pâlot sous la peau

Ordas

Osztás után

Ö, Ő

Önarckép

(Ördög farába … )

Öreg minden

(Ős patkány terjeszt kórt … )

Ősapám

Ősz

Ősz (Változat)

Őszi alkonyat

Őszi ima

Összetört szívem …

Öt szegény szól

P

Páncélvonat

Pap a templomban

Parasztanyóka

Párbeszéd

Párizsi anzix

Pauvre plaint-chant méchant

Perc

Pernyetáncra

(Petite Jeanette … )

Petőfi tüze

Pilóta

Piros hold körül

Pirosszemű

Pogányos hitvallás magyarul

Pohár

Pöttyös

Prédikáció

Proletárdal

Proletárok!

(Pucér csapat dobog … )

Pünkösd előtt

R

Reggeli

Reggeli fény

Regös ének

Reménytelenül

Részeg a síneken

Riának hívom

Ringató

Ringelnatz Morgenstern, avagy a szellem diadala napjainkban

Ritkás erdő alatt

Rokkantak

Rossz volt, elszéledt szivemből

Rög a röghöz

Rövid óda a kelő Naphoz

S

Sacrilegium

Sárga füvek

Sas

Semmi

simon jolán

Sírdomb a hegycsúcson

Sóhaj

Sok gondom közt

Sokaság, te

Somogyi Lolinak

Spleen

Sportirodalom

Sz

Szabados dal

(Szaggatlak, mint a fergeteg … )

(Szállj költemény … )

Számvetés

Szappanosvíz

Szappanosvíz (Változat)

Száradok, törődöm

Százötven millió

Szeged alatt

Szegényember balladája

Szegényember szeretője

(Szegénység szennylepleiben … )

(Szél csapta … )

Szelid, búcsúzó asszony

Szélkiáltó madár

Szép csöndesen aludj

Szép lobogóval, vagy anélkül

Szép, nyári este van

Szerelem ez?

Szerelmes keserű hazafiság

Szerelmes kiszólás

Szerelmes vers

Szeretném, ha vadalmafa lennék!

Szeretnének

Szeretők

Szeretők lázadása

Szivem testvére, az idő …

Szocialisták (Fájás, nyomor és jóság…)

Szocialisták (Le a kapitalizmussal!)

(Szól a telefon … )

Szólt az ember

Szomorúfűz

[Szonettjáték]*

(Szőke hajam … )

Születésnapomra

[Szürkület]

T

[Tájvers-töredékek]

(Talán eltünök hirtelen … )

Táncba fognak

Tanítások

Tanulmányfej

Tavasz van! Gyönyörű!

Tavaszi ének

Tavaszi labdajáték

Tavaszi sár

Távol zongora mellett

Távoli ének

Tedd a kezed

(Téged siratlak … )

(Tehervonatok tolatnak … )

Tél

Tél (Műfordítás)

Téli éjszaka

Temetés után

Templom; hulla; rózsa

Tengerhez

(Tenyeremre tettem … )

[Tettamanti Bélának]

Thomas Mann üdvözlése

Ti jók vagytok mindannyian

Tidmann úr

Tiszazug

Tiszta szívvel

Tószunnyadó

Tovább én nem birom

Tömeg

[Töredékek] (1923)

[Töredékek] (1927)

[Töredékek] (1931)

[Töredékek] (1934)

[Töredékek] (1935)

[Töredékek] (1936)

[Töredékek] (1937, I.)

[Töredékek] (1937, II.)

[Töredékes rögtönzések, törmeléksorok]

Tudod, hogy nincs bocsánat

Tudtam én

Tusikának

Tűnődő

Tüntetés

Tűz van!

Tüzek éneke

Tüzek éneke (Változat)

U, Ú

Ugy-e pajtás!

Uram!

Utolsó versek

Útrahívás

Útrakészség

Ü, Ű

Üdvözlés

Ülni, állni, ölni, halni

Ülünk egymás mellett

Üvegöntők

V

Vágymagam a Hold alatt

Vagyok, kinek kell, legyen kedve!

Várakozás

Várlak

(Vásárhelyről disznó jő … )

Végtelen óta …

Végül

Verre

Versek végére

(Versem komor … )

Vigasz

(Vigasztald meg … )

Világ megokolt útálata

Világosítsd föl

Villámok szeretője

Villon Ferenc

Villon négy sorocskája

Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada

Virág

Virágos

Viszem a földem

W

Wolke

Z

(Zöld napsütés hintált … )

Zuzmara

Számjegy

(25 éve … )

300 spártai sírverse