Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 71.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)p. 95.
Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa (RPHA 0814)p. 178.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)p. 190.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)p. 195.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 200.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)p. 202.
Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje (RPHA 0399)p. 205.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 210.
Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog (RPHA 0552)p. 212.
Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél (RPHA 1416)p. 224.
Halld meg ezt, vak világ, s vedd jól eszedben (RPHA 0489)p. 228.
Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (RPHA 0335)p. 230.
Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk (RPHA 0907)p. 232.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)p. 236.
Úristen, szent törvényedből (RPHA 1442)p. 239.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 240.
Aki jól tudja, és megtanulta (RPHA 0071)p. 241.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)p. 245.
Hallj tanulságot és ítéletet lelkiismeretről (RPHA 0510)p. 248.
Emlékezem a Krisztus haláláról (RPHA 0355)p. 252.
Úr vacsorájáról érts igazán, ember (RPHA 1422)p. 260.
Panaszolkodom, Uram, teelőtted (RPHA 1170)p. 266.
Pápának sok hamis találmányi között (RPHA 1173)p. 269.
Ó, emberi állat, vedd jól eszedben (RPHA 4022)p. 285.
Tudjad, ember, és jól eszedben vegyed (RPHA 3006)p. 291.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 325.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 326.
A testi halál, mely Ádám miatt mireánk szállott (RPHA 3518)p. 335.
RPHA-szám: 0814.
Cím: Cantio pia et observatu digna ex multorum dictis profetarum, Christi et apostolorum conscripta pro monenda Dei ecclesia. Szép ének, hogy egy Istennél több nincs, ki az Úr Jézus Krisztus szent Atyja. Nóta: Irgalmazz, Úristen. Pro domo: Kritikai kiadás:RMKT16-11-211.. Terjedelem: Terjedelem: 60 versszak.
Forrás: Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (Stoll 34), p. 178. Felekezet: szombatos.
Változatazonosító: 5888.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.