Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A kakas minden bolond ember leszen (RPHA 0016)f. 10r.[digitalizált]
Ha a hatalmas gonoszt akar tenni (RPHA 0453)f. 10v.[digitalizált]
Úgy leszen dolga minden bolond polgárnak (RPHA 1409)f. 11r.[digitalizált]
Az eben a telhetetlen embert érti (RPHA 0121)f. 11v.[digitalizált]
Társaságba hatalmassal ha ki jár (RPHA 1357)f. 12r.[digitalizált]
Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akarta (RPHA 2008)f. 12v.[digitalizált]
Ha valamit valaki hálálatlannal teszen (RPHA 0468)f. 12v.[digitalizált]
Ha valakin hitványság bosszúságot teszen (RPHA 0467)f. 13r.[digitalizált]
Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnak (RPHA 0687)f. 13v.[digitalizált]
Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyed (RPHA 0970)f. 14r.[digitalizált]
Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnak (RPHA 1277)f. 14v.[digitalizált]
Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedik (RPHA 0345)f. 14v.[digitalizált]
Valaki magát oly dologba foglalja (RPHA 1460)f. 15r.[digitalizált]
Jó a kegyelmesség, mert vele a segítség (RPHA 0679)f. 15v.[digitalizált]
Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnak (RPHA 1466)f. 16r.[digitalizált]
A mennyeieket mindenek tiszteljék (RPHA 0022)f. 16r.[digitalizált]
Mely népnek királya mikoron kegyelmes (RPHA 0882)f. 17r.[digitalizált]
Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánni (RPHA 0598)f. 17r.[digitalizált]
Egy kevés haszonért sokat el ne veszess (RPHA 0317)f. 17v.[digitalizált]
Sokan, kik igen nagyokkal kérkednek (RPHA 1279)f. 18r.[digitalizált]
Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bízni (RPHA 0987)f. 18r.[digitalizált]
Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetik (RPHA 0989)f. 18v.[digitalizált]
Bátor a természet sok jóval szeressen (RPHA 0163)f. 19r.[digitalizált]
Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatos (RPHA 1001)f. 19v.[digitalizált]
Hamisnak hamisat ha valaki teszen (RPHA 0519)f. 19v.[digitalizált]
Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságos (RPHA 0747)f. 20r.[digitalizált]
Régi mondás, szeget szeggel kell kiütni (RPHA 1196)f. 20v.[digitalizált]
Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépség (RPHA 1391)f. 21r.[digitalizált]
Mindennek ő magát jól meg kell rostálni (RPHA 0985)f. 21r.[digitalizált]
Aki mindazt szólja, kit ő kedve akar (RPHA 0072)f. 21v.[digitalizált]
Kicsinynek kicsinységén meg kell elégedni (RPHA 0751)f. 22r.[digitalizált]
Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljon (RPHA 0333)f. 22v.[digitalizált]
Emberrel mikor vagyon minden jó szerencse (RPHA 0353)f. 23r.[digitalizált]
Méltán lőn így dolga púpteneverének (RPHA 0874)f. 23v.[digitalizált]
Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunk (RPHA 1281)f. 24r.[digitalizált]
Olyan az irígység, nemcsak magának árt (RPHA 1143)f. 24r.[digitalizált]
Embernek mindenkoron jól rá kell gondolni (RPHA 0351)f. 24v.[digitalizált]
Valakinek ellensége nagy vagyon (RPHA 1461)f. 25r.[digitalizált]
Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbe (RPHA 0737)f. 25r.[digitalizált]
Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem lehet (RPHA 0828)f. 25v.[digitalizált]
Így jár e világ, noha én bővelkedem (RPHA 0567)f. 26r.[digitalizált]
Sok veszedelem között ha valaki leszen (RPHA 1274)f. 26v.[digitalizált]
Ember, aki dolgát elő akarja vinni (RPHA 0338)f. 27r.[digitalizált]
Ember, míg marhájával ösztövérül vagyon (RPHA 2009)f. 27v.[digitalizált]
Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságért (RPHA 0923)f. 28r.[digitalizált]
Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent lát (RPHA 1454)f. 28v.[digitalizált]
Sokakat megnyomorít a hamis tanúság (RPHA 1275)f. 29r.[digitalizált]
Azt mondják, hogyha elhagyod eszedet (RPHA 0157)f. 29r.[digitalizált]
Embernek, ki farkas, soha nem kell hinni (RPHA 0350)f. 29v.[digitalizált]
A természetet bátor ugyan bottal kergessed (RPHA 0050)f. 30r.[digitalizált]
Minden dolgok növekednek a jó egyességgel (RPHA 0955)f. 30v.[digitalizált]
Nyomorultat meg kell segítenünk (RPHA 1095)f. 31r.[digitalizált]
Gonosz társaságot el kell távoztatnunk (RPHA 0435)f. 31r.[digitalizált]
Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akarta (RPHA 0843)f. 31v.[digitalizált]
A tevő és tétető egyaránt lakoljon (RPHA 0051)f. 32r.[digitalizált]
Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondják (RPHA 0190)f. 33r.[digitalizált]
Oly háznál nem kell maradni bérért (RPHA 1142)f. 33v.[digitalizált]
A gyakorta való látás emberrel azt teszi (RPHA 0009)f. 33v.[digitalizált]
Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatsz (RPHA 0455)f. 34r.[digitalizált]
Bátor ember ő maga jámbor legyen (RPHA 0164)f. 34v.[digitalizált]
A gonosznak, ki jót nem akar tenni (RPHA 0008)f. 35r.[digitalizált]
Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszik (RPHA 0529)f. 35v.[digitalizált]
Ereje felett tenni senki ne kívánjon (RPHA 0389)f. 35v.[digitalizált]
Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnak (RPHA 2010)f. 36r.[digitalizált]
Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetnek (RPHA 0727)f. 36r.[digitalizált]
Tudják az istenek, kinek mit kell adni (RPHA 2011)f. 36v.[digitalizált]
Kit ereje elhagyott, eszével kell élni (RPHA 0764)f. 37r.[digitalizált]
Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltéveszti (RPHA 0980)f. 37v.[digitalizált]
Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnak (RPHA 0536)f. 37v.[digitalizált]
Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünk (RPHA 0820)f. 38r.[digitalizált]
Mikoron a dolog fejedelem választáson áll (RPHA 0942)f. 38v.[digitalizált]
Kiben vagyon torkosság és telhetetlenség (RPHA 0750)f. 38v.[digitalizált]
Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságot (RPHA 0206)f. 39r.[digitalizált]
Hely és idő sokszor adnak bátorságot (RPHA 0532)f. 39v.[digitalizált]
Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunk (RPHA 0636)f. 40r.[digitalizált]
Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítják (RPHA 1074)f. 40v.[digitalizált]
Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedik (RPHA 1059)f. 40v.[digitalizált]
Ez példa neked, ne higgy mindeneknek (RPHA 0396)f. 41r.[digitalizált]
Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknak (RPHA 1072)f. 41v.[digitalizált]
A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnak (RPHA 0006)f. 41v.[digitalizált]
Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszi (RPHA 0120)f. 42r.[digitalizált]
Nem mindenkor az az erős, aki magát hányja (RPHA 1075)f. 42v.[digitalizált]
Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjad (RPHA 1043)f. 43r.[digitalizált]
Kinek nyavalyája mikor jelen vagyon (RPHA 0759)f. 43v.[digitalizált]
Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyed (RPHA 0520)f. 43v.[digitalizált]
Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderben (RPHA 0893)f. 44r.[digitalizált]
Sokan, kik ő rendekben nagy bátran éltenek (RPHA 1278)f. 44v.[digitalizált]
Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsen (RPHA 1146)f. 45r.[digitalizált]
Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekedni (RPHA 1057)f. 45v.[digitalizált]
Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknek (RPHA 1056)f. 45v.[digitalizált]
Micsoda lehet ennél nagyobb rútság (RPHA 0922)f. 46r.[digitalizált]
Olyan e világi hiábavaló kevélység (RPHA 1144)f. 46v.[digitalizált]
Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnak (RPHA 1282)f. 47r.[digitalizált]
Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenek (RPHA 0454)f. 47v.[digitalizált]
Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyú (RPHA 0133)f. 47v.[digitalizált]
Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt mehet (RPHA 0344)f. 48r.[digitalizált]
Elvett jóról hálákat adván emlékezzünk (RPHA 0336)f. 48v.[digitalizált]
Nyilván vagyon, mit ember tehessen (RPHA 1092)f. 49r.[digitalizált]
Nem kell a keménységbe elmerülni (RPHA 1070)f. 49r.[digitalizált]
Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmes (RPHA 1044)f. 49v.[digitalizált]
Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz (RPHA 0352)f. 50r.[digitalizált]
Az egyenességgel állatok, mindenek nőnek (RPHA 0122)f. 50v.[digitalizált]
A nagyok dolgában is vagyon nyomorúság (RPHA 0030)f. 50v.[digitalizált]
Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénység (RPHA 1240)f. 51r.[digitalizált]
Ember mit nem tehet testi erejével (RPHA 0346)f. 51v.[digitalizált]
Kinek mint mi tetszik, úgy mondja (RPHA 0758)f. 52r.[digitalizált]
Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnak (RPHA 0857)f. 52v.[digitalizált]
Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlan (RPHA 1412)f. 53r.[digitalizált]
A kettős szájú embert el kell távoztatnunk (RPHA 0018)f. 53v.[digitalizált]
E világon sokan oly bolondok vannak (RPHA 0307)f. 54r.[digitalizált]
Noha kicsiny leszen neked ellenséged (RPHA 1090)f. 54v.[digitalizált]
Az istenek embert akkoron segítnek (RPHA 0136)f. 54v.[digitalizált]
Úgyan jár, ki eszét bolondul eltéveszti (RPHA 1411)f. 55r.[digitalizált]
Istenek akaratját senki nem tudhatja (RPHA 0601)f. 55v.[digitalizált]
Aki ifjúságában resten cselekedik (RPHA 0070)f. 55v.[digitalizált]
Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódni (RPHA 0546)f. 56v.[digitalizált]
Szépen felelt volt az oroszlán az ebnek (RPHA 1329)f. 57r.[digitalizált]
Sokan dicséretet oly igen kívánnak (RPHA 1276)f. 57r.[digitalizált]
Természet ő ajándékit sokképpen osztogatta (RPHA 1375)f. 57v.[digitalizált]
Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulság (RPHA 0166)f. 58r.[digitalizált]
A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatja (RPHA 0045)f. 58v.[digitalizált]
Ki magát dolgához esztelen foglalja (RPHA 0745)f. 59r.[digitalizált]
Bolondság embernek olyról törekedni (RPHA 0210)f. 59r.[digitalizált]
Mikor az ellenség neked azt mutatja (RPHA 0928)f. 60r.[digitalizált]
Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyon (RPHA 0328)f. 60v.[digitalizált]
Barátinkban és rokoninkban mennyi haszon legyen (RPHA 0161)f. 62r.[digitalizált]
Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkedni (RPHA 0191)f. 63r.[digitalizált]
Idegen népek között eszesül ki akar tenni (RPHA 0557)f. 63v.[digitalizált]
Kit közel érhetni, nem kell arra bizonyság (RPHA 0765)f. 64r.[digitalizált]
Istenek titkokat, mindeneket jól tudnak (RPHA 0602)f. 64v.[digitalizált]
Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággal (RPHA 0748)f. 65r.[digitalizált]
E példa ad mindennek itt oly tanulságot (RPHA 0297)f. 65r.[digitalizált]
Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljon (RPHA 0187)f. 65v.[digitalizált]
E példa magát oly emberre forgatja (RPHA 0299)f. 66r.[digitalizált]
Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyja (RPHA 1408)f. 66v.[digitalizált]
A fejedelmeknek ő méltatlanságuk (RPHA 0003)f. 67r.[digitalizált]
A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalná (RPHA 0005)f. 67v.[digitalizált]
Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekedni (RPHA 0330)f. 68r.[digitalizált]
Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitja (RPHA 0208)f. 68v.[digitalizált]
Nagy dolog, mi legyen e világ állapotja (RPHA 0188)f. 69r.[digitalizált]
Pokol dolog, ki barátját megcsalja (RPHA 1180)f. 70r.[digitalizált]
Senkinek senkit meg nem kell utálni (RPHA 1222)f. 70v.[digitalizált]
Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnak (RPHA 1465)f. 71r.[digitalizált]
Attól, ki ártani szokott természete szerint (RPHA 0103)f. 71v.[digitalizált]
Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjon (RPHA 0162)f. 72r.[digitalizált]
Embernek, gonosznak, mindennek szokása (RPHA 0349)f. 72v.[digitalizált]
Jókat mindenkor jóval kell illetni (RPHA 0686)f. 73r.[digitalizált]
Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején lesznek (RPHA 0967)f. 73v.[digitalizált]
E példa embernek nyilván megjelenti (RPHA 0298)f. 73v.[digitalizált]
Amit ember akar, nem mindenkor lehet (RPHA 0096)f. 74r.[digitalizált]
Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernél (RPHA 0528)f. 74v.[digitalizált]
Valaki az emberi dologról megemlékezik (RPHA 1457)f. 75r.[digitalizált]
Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadja (RPHA 0343)f. 75v.[digitalizált]
Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencse (RPHA 0440)f. 76r.[digitalizált]
Ember a bosszúállást oly igen kívánja (RPHA 0337)f. 76r.[digitalizált]
Mint a feketét ember nehezen fehéríti (RPHA 0991)f. 76v.[digitalizált]
Ki magát vakmerőül jeles dologba foglalja (RPHA 0746)f. 77r.[digitalizált]
Olyan ebet kell adni a hivalkodóknak (RPHA 1145)f. 77v.[digitalizált]
Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtik (RPHA 0209)f. 78r.[digitalizált]
Az eszes embernek minden békét hagyjon (RPHA 0131)f. 78v.[digitalizált]
Minden, ki őmagát ellenségére bízza (RPHA 0961)f. 79r.[digitalizált]
A szépség állatoknak nem sok voltán áll (RPHA 0046)f. 79r.[digitalizált]
Igazságnak gonosznál semmi helye nincsen (RPHA 0563)f. 79v.[digitalizált]
Mindennek példa ez, ki magát elhiszi (RPHA 0986)f. 80r.[digitalizált]
Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intés (RPHA 0404)f. 80v.[digitalizált]
Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunk (RPHA 0439)f. 81r.[digitalizált]
Minden dolgok, kik idejekorán nem lesznek (RPHA 0953)f. 81v.[digitalizált]
Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjen (RPHA 0193)f. 81v.[digitalizált]
Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunk (RPHA 0756)f. 82r.[digitalizált]
Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságot (RPHA 0768)f. 83r.[digitalizált]
Az istenek mindenkor jámboron keserülnek (RPHA 0137)f. 83r.[digitalizált]
Kígyó, ha elvágott farkát megtekinti (RPHA 0752)f. 84r.[digitalizált]
Ellenségnek jelen volta rettenetességes (RPHA 0334)f. 84r.[digitalizált]
Tettét az oly ember igen ritkán bánja (RPHA 1377)f. 84v.[digitalizált]
Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébe (RPHA 1140)f. 84v.[digitalizált]
Még az istenek is azt úgy hagyták lenni (RPHA 0858)f. 85r.[digitalizált]
Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezel (RPHA 1027)f. 85v.[digitalizált]
Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnak (RPHA 0441)f. 86r.[digitalizált]
Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszen (RPHA 0348)f. 86r.[digitalizált]
Kik nagy kérkedésbe magukat foglalják (RPHA 0755)f. 86v.[digitalizált]
Hazudozóknak szavát soha nem kell hinni (RPHA 0527)f. 87r.[digitalizált]
Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunk (RPHA 0436)f. 87v.[digitalizált]
E példa mindennek azt nyilván mondja (RPHA 0300)f. 88r.[digitalizált]
Tisztelvén féljék mindenek az istenségeket (RPHA 1386)f. 88v.[digitalizált]
Nincsen jobb tette e földön vénségnek (RPHA 1083)f. 89r.[digitalizált]
RPHA-szám: 0070.

Forrás: Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 55v[digitalizált]. Hasonmás-kiadás: Ezópus fabulái, Bp. 1950. Kötet szerzője: Aesopus. Fordító: Pesti Gábor. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 10804.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.