Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (12 db)

Adatlap IncipitRímképlet
(x a a)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0735Kérlek és intlek mostan tégedeta a a x a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a x a a a x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. D5v.a a a x a a a x a a a x a a a x
RPHA-2008Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akartax a aPesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőttx a a
RPHA-1394Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillagx a x a a a x x aA vers szerzőjét nem ismerjük.1514 vagy azelőttx a x a a a x x a
RPHA-0637Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézustx x a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1577 vagy azelőttx x a a
RPHA-1068Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriánakx x a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1577 vagy azelőttx x a a
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (Stoll 103), f. 48r.x x a a x x a a
Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, Bécs, 1577 (RMNy 374, RMK I 122), p. 181. [digitalizált]x x a a x x a a
RPHA-0648Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívásátx x a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x a a
RPHA-2054Bújdosó édes lelkecskémx x a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x a a a
RPHA-1370Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünkx x a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x a a a
Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 591. [digitalizált]x x a a a x x a a a
RPHA-1079Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesenx x a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőttx x a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 252v[digitalizált]x x a a a a x x a a a a
RPHA-0263Dicséretet mondjunk Atya Istennekx x a a b b aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x a a b b a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 114. [digitalizált]x x a a b b a x x a a b b a
RPHA-3211Krisztus feltámada menten nagy kínjábólx x a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1401-1450 közöttx x a a x
Fragment d'un cantique, 15. sz. (H 759), f. 3v.x x a a x x x a a x
RPHA-0044A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betöltéx x x a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x a a

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%x a a%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`