Háborúit és szíve fájdalmát számlálván kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza1*

1 Lelkemnek Hozzád való buzgó kiáltása,
2 Jusson elődben valaha már2 óhajtása,
3 Ne hagyj vesznem kétség3 miatt lelkem váltsága,
4 Nyújtsd ki segítő karodat szabadságomra.

5 Angyaloknak s embereknek kegyes4 Istene,
6 Jóval forró kegyelemnek élő kútfeje,5
7 Irgalmas, hű, tűrhető vagy téteményedbe,6
8 Engedd, leljek kedvet szent színednek előtte.

9 Látod, engem sok háború mint elborított,7
10 Veszedelem mindenfelől körül befogott,71
11 Nagy hatalma csak Tereád immár szorított,72
12 Emberi segítségtől mindentől8 megfosztott.

13 Ne hagyj azért én Istenem veszedelmemben,9
14 Belőlem a fájdalmat,91 vedd ki kegyelmesen,92
15 Akár vigasztalásoddal, s akár másképpen,
16 Csak könnyebíts meg, hogy ne legyen tűrhetetlen.93

17 Halld meg imádságim nekem,94 kit Te alkottál,
18 Ha bűnömért ostoroddal meghódoltattál,
19 Jusson eszedben amit régenten fogadtál,
20 Hogy mihelyt néked könyörgök, szabadítanál.10

21 Élsz Istenem, nem11 akarod veszedelmemet,12
22 De121 kívánod megtértemet13 és életemet,14
23 Ne hagyj el hát engem is15 nyomorult hívedet,
24 Ki bűnéből151 Hozzád térvén Tégedet követ.

25 Ne emlékezzél ezután gonoszságimról,
26 Mondd ezt inkább én lelkemnek te jóvoltodból,152
27 Ím én, ki16 te üdvösséged vagyok: nagy17 búdból
28 Kimenteni jelen18 vagyok, azért ne búsulj.