Balassi Bálint nevére91
Melyben könyörög1 bűne bocsánatáért, és hálákat is ad, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél, s azáltal az örök kárhozattól megszabadult.*

1 Bizonnyal ismerem rajtam92 nagy haragod,
2 Felséges Úristen, és kemény ostorod,
3 Kivel2 tagjaimat
4 Bűneimért nekem igen ostorozod.

5 Alázatos szívvel, Uram, Téged kérlek,
6 Ellenem felemelt kezeidet tartsd meg,
7 Szent Isten, könnyíts93 meg,
8 Irgalmasságod is énhozzám mutasd meg.

9 Láttam bűneimet, kikkel életemben,
10 Vétkeztem Ellened, vitt ördög a bűnben,
11 És a test a tőrben,94
12 De mégsem3 gondoltam, hogy így járjak ebben.

13 Anyámnak méhében bűnben fogantattam,
14 Melyből noha Tőled kimosogattattam,
15 De gyarlón maradtam,
16 És annak utána visszatántorodtam.

17 Soksága bűnömnek rettegtet engemet,
18 4
19 Siratván bűnömet,
20 És szívből óhajtom kegyelmességedet.

21 Illik, hogy elfordulj, Uram, bűneimtől5,
22 Mellyel6 rakva vagyok talpig mind tetőtől,95
23 Kegyelmességedtől,7
24 Nem illik, hogy megfossz irgalmasságodtól.

25 Bocsásd meg kötelét inkább ajakimnak
26 Kik szüntelen téged felmagasztaljanak,
27 Hálákat adjanak,
28 Jó voltodért neked híven szolgáljanak.

29 Az én lelkem is kész mindenkor dicsérni,
30 Irgalmasságodért nagy hálákat adni,
31 Rólad emlékezni,
32 Gondolatim rajtad mindenkor tartani.

33 Legyen ez énnekem az én bűneimért,
34 Nagyobbal is Neked mert tartozom ezért,
35 Nagy sok vétkeimért,
36 Engem el nem vetél sok álnokságimért.

37 Ím ha bűneimből96 ki nem térek vala,
38 Vagy hogy8 vétkeimből ki nem emelsz vala,
39 Ím mint veszek vala,
40 Örök kárhozatra tántorodom vala.9

41 Neked azért nyelvem híven énekeljen,
42 Elvett javaidért Tégedet dicsérjen,
43 És holtig tiszteljen,
44 Hogy annak utána örökké élhessen.

45 Tanúságra10 szerzé e verseket össze,
46 Kinek neve vagyon a versek fejébe,
47 Magát megismerte,
48 Ajánlja is magát11 Istennek kezébe.