Felhasznált források:
Bécs, 1633
Kassa, 1665 (töredékes)
Kolozsvár, 1669-77
Kolozsvár, 1677
Kolozsvár, 1681
Mátray-kódex, 1677 után
Lőcse, 1670
Lőcse, 1671
Pozsony, 1676

91 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: Más. Balassi Bálint nevére
Bécs, 1633: Más -- Kassa, 1665 töredékesen kezdődik a 11. sorral.

1 Bécs, 1633: Ebben-is könyörög

92 Mátray-kódex, 1677 után: hogy rajtam -- tollhiba: szótagszám, rím

2 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Mellyel

93 Pozsony, 1676: könybíts

94 Bécs, 1633: rőrben, -- sajtóhiba
Kassa, 1665 szövege e sortól van meg.

3 Bécs, 1633; Kolozsvár, 1669-77, 77; Mátray-kódex: meg sem -- talán csak helyesírási sajátosság (Bécs az igekötőt "gh"-val írja.)

4 Bécs, 1633; Kassa, 1665 : Nagy irgalmasságod de bíztat engemet.
Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: Csak irgalmasságod bíztatja szívemet.

5 Bécs, 1633: bűneimről (büneimrül) -- rím!

6 Bécs, 1633, Kassa, 1665: Kivel

95 Kolozsvár, 1669-77; Mátray-kódex, 1677 után: tetőről (tetérül) -- figyelemreméltó a Mátray-kódex és az 1669-77 között kiadott Kolozsvári kiadás egyezése az 1677-es és 1681-es kiadások ellenében

7 Bécs, 1633, Kassa, 1665: De kegyességedtől

96 Mátray-kódex, 1677 után: bűnömből -- szótagszámhiány. Kolozsvár 1669-77 alakját a fényképész ujja takarja.

8 Kassa, 1665: ha

9 Kassa, 1665: tántorodtam vala.

10 Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: Tanulságra

11 Bécs, 1633, Kassa, 1665: És ajánlja magát