[61+VI.]90
Hymnus tertius
ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio
1 *

1 A Szentháromságnak harmadik személye,
2 Szerelemnek Isten91 szerint gerjesztője,
3 A jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,
4 Szívek szentelője.

5 Szentlélek Úristen, Te ki jókat osztasz,
6 Megkeseredteket örömmel látogatsz,
7 Félelmes szíveket bátorsággal áldasz,
8 Siralmast92 vigasztalsz.93

9 Régi szentek házasságát Te szerzetted,
10 Az én szívemet is csak Te ébresztetted,94
11 Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted,95
12 Érnem ezt2 engedted.96

13 Könyörgök Teneked,97 hogy szentelj meg engem,
14 Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem,
15 Szeplő98 nélkül tiszta legyen én89 életem,99
16 Lakozzál Te bennem.3

17 Add88 meg azt is társul énnekem boldogul,
18 Akit mostan kérek Tőled,87 én Uramtul,
19 Hadd vehessek búcsút immár bánatimtul,86
20 Legyek víg ezentúl.

21 Áldj meg mindkettőnket85 igaz szerelemmel,4
22 Jó, ép84 egészséggel5 és szent83 félelemmel,82
23 Kétség és versengés 81 közülünk vesszen el,
24 Éljünk csendességgel.80

25 Te regulád79 szerint hogy igazán élvén,78
26 Hozzánk tartozókkal imádjunk6 dicsérvén,
27 Téged, vigasztaló Szentlélek Úristen;77
28 Mindörökké, Amen.