Felhasznált források:

Bécs, 1633
Bártfa, 1644
Bártfa, 1660 k.
Kassa, 1665
Kolozsvár, 1669-77
Kolozsvár, 1677
Kolozsvár, 1681
Mátray-kódex, 1677 után
Lőcse, 1670
Lőcse, 1671
Pozsony, 1676
(Az Erdődy-énekeskönyvben az énekeskönyv tartalomjegyzéke szerint egykor szerepelt az ének, a ránk maradt töredék azonban sajnos nem tartalmazza.)
(A nagyszombati kiadás e verset is tartalmazó része fizikailag azonos a bécsivel.)

90 Ez a Hatvanegyedik után számozatlanul következő hetedik istenes ének.

1 Bártfa, 1644: Ugyanazon teljes Szentháromsághoz a boldog házasulásért -- a kiadás római számokkal megszámoz minden versszakot.

Bártfa, Kassa, 1665: Hymnus tertius ad S[acro]s[anctam] Trinitatem pro felici coniugio
-- Bártfa, 1660 k. és Kassa, 1665 a cím után nótajelzést is megadnak: Nota: Oly búval-bán[attal az Aeneás király]

Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Más. Hymnus ad Spiritum S[anctum] pro felici coniugio

91 Bártfa, 1644: Istene -- sajtóhiba
Lőcse, 1671: Istent -- sajtóhiba

92 Bártfa, 1644: Siralmát -- sajtóhiba

93 Kassa, 1665 töredékes; a vers szövege itt megszakad.

94 Bártfa, 1644: ébreszgessed,

95 Bártfa, 1644: Hordozzad kedvedből, és meg is szenteljed, -- átköltés

2 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681: Ernem engedted. – szótagszám. Érdekes, hogy a Mátray-kódex alakja itt megint a helyes változatot hozza.

96 Bártfa, 1644: Tüzedben égessed. -- átköltés

97 Mátray-kódex, 1677 után: Neked, -- tollhiba, szótagszámhiány

98 Bártfa, 1644: Förtelem -- átköltés (szótagszámtöbblet, de vö.: köv. Bártfa, 1644-re vonatkozó jegyzet)

89 Pozsony, 1676: és -- sajtóhiba

99 Bártfa, 1644: legyen életem, -- átköltés (szótagszámhiány, de vö.: előző Bártfa, 1644-re vonatkozó jegyzet)

3 Bártfa, 1644; Kolozsvár, 1677, 1681: énbennem. -- Bártfa, 1644 -- Kolozsvár, 1677, 1681 azonos alakjai: horizontális variánsok. Érdekes, hogy a Mátray-kódex itt is a helyes alakot hozza.

88 Bártfa, 1644: S add

87 Bártfa, 1644: Akit Tőled kérek mint -- átköltés

86 Bártfa, 1644: már bűneimtől, -- átköltés, szótagszámhiány

85 Bártfa, 1644: mindenikünket -- átköltés

4 Lőcse, 1670: szeremmel – sajtóhiba

84 Bártfa, 1644: Örök -- átköltés

5 Bécs, 1633: egégsséggel – sajtóhiba

83 Bártfa, 1644: isteni -- átköltés

82 Kolozsvár, 1669-77; Mátray-kódex, 1677 után: Ez a sor hiányzik. -- sajtóhiba

81 Bártfa, 1644: Kétség versengés -- sajtóhiba, szótagszámhiány

80 Bártfa, 1644: csendes szívvel. -- átköltés

79 Bártfa, 1644: reguláid -- sajtóhiba, szótagszámtöbblet

78 Bártfa, 1644: hogy éljen jól élvén -- szövegromlás, szótagszámtöbblet

6 Kolozsvár, 1677, 1681: imádjuk – sajtóhiba
Bártfa, 1644: imádjak -- szövegromlás

77 Bártfa, 1644: Istennel; -- szövegromlás (vsz. a "Téged, vigasztaló"-t "Téged-vigasztaló"-ként értelmezte)