Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC vermaint

2 BC $žerelmiben -- rím!