1. szerelmem: Szilády, Dézsi: szerelmemnek
-- Eckhardt

7. De nem látom: Szilády, Dézsi: de nem is látom
-- Eckhardt (Vadai,1994 szerint a szókezdő de is elhagyható)

8. oltsam: Dézsi : oltsa
-- Szilády

12. Úgy tűr én szívem: Szilády : tűrem szivem
Dézsi :tűrjem szivem fájdalmát
-- Eckhardt ()

22. személyét: Szilády, Dézsi: szerelmét
-- Varjas

23.Magánál: Szilády, Dézsi: Magamnál
-- Varjas

25. Avval: Varjas: Annal

28. bennem: Szilády, Dézsi: benne
-- Varjas

31. olthatatlan
-- Szilády

36. Nyerhetetlenre ne gyúlassz: Varjas: nyerhetetlen te ne gyúlassz
-- Szilády