cím: [patriae a helyes!!!] Szilády, Dézsi, Eckhardt: Ad notam: Minden állat dicsír Úristen tégedet etc.

1 Szilády, Dézsi, Eckhardt: te jó Magyarország

6 Szilády, Dézsi, Eckhardt: föld beszéli

7 Szilády, Dézsi, Eckhardt: vitézséghez; Eckhardt: dolgotokot

8 Szilády, Dézsi: légyetek

10 Szilády, Dézsi, Eckhardt: az jó vitéz

12 Szilády, Dézsi, Eckhardt: Adassék egészség

16 Szilády, Dézsi: Én tőlem, istentül légyen; Eckhardt: Én tűlem s Istentűl

18 Szilády, Dézsi, Eckhardt: S kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem

20 Szilády, Eckhardt: eszetekbe; Szilády, Dézsi, Eckhardt: jótéteműl

22 Szilády, Dézsi, Eckhardt: S fákkal; Dézsi: bűvös

23 Szilády, Dézsi, Eckhardt: Kit az sok

24 Szilády, Dézsi, Eckhardt: legellő

27 Szilády: eszembe

28 Szilády, Dézsi, Eckhardt: [ezután még két versszakot felvesznek:] Ti is angyalképet mutató szép szüzek, / És szemmel öldöklő örvendetes menyek, / Kik hol vesztettetek s hol élesztettetek, / Isten s jó szerelem maradjon veletek! // Sőt te is, ó én szerelmes ellenségem, / Hozzám háládatlan, kegyetlen szerelmem / Ki érdemem............................ / .................................

30 Eckhardt: nekem