Cím: K-Sz: EGY KÖNYÖRGÉS. ÚJ "/Uns ist ein/ kleines Kind" etc. nótájára - Stoll: + Az Oh kleines Kind etc. nótájára - Szilády: AZ "ÖKLEMESZKIND ETC." NOTÁJÁRA.; Dézsi: Az ő kleinesz kind etc. nótájára. Eckhardt: Az Oh kleines Kind etc. nótájára

1 K-Sz: lennem, kegyelmes - Stoll: hova lennem, - Szilády, Dézsi, Eckhardt: hova

2 K-Sz: körülvett éngem - Stoll: körülvett; veszedelem (nincs vessző) - Szilády, Dézsi, Eckhardt: körülvett

3 K-Sz: hágyj megszégyenednem! - Stoll: megszégyenednem! - Szilády, Dézsi: Segedelem

5 Stoll: szégyentűl - Szilády, Dézsi, Eckhardt: szégyentül

6 Eckhardt: Halálomot; Szilády, Dézsi: orcámat - K-Sz: Halálomot; hogynem; orcámot! - Stoll: Halálomot; hogynem

7 K-Sz: az - Stoll: s az jó hírrel névvel - Szilády, Dézsi: az jó; Eckhardt: s az jó

9 K-Sz: szívvel! - Stoll: szűvel

10 K-Sz: éngem

11 Eckhardt: jóltevő - K-Sz: légy, Uram, vélem, jótévő - Stoll: uram; jóltevő

12 K-Sz: ne viseljem tovább, s ne hágyj elesnem! - Stoll: ne viseljem tovább s ne - Szilády, Eckhardt: ne viseljem tovább, s ne hagyj elesnem; Dézsi: ne viseljem tovább, ne hagyj

13 Eckhardt: dicsérhessen - K- Sz: dicsérhessen - Stoll: dicsérhessen

14 K-Sz: épen, - Stoll: éppen,

15 K-Sz: Isten, hála légyen néked örökké, Ámen - Stoll: Isten, hála legyen; Ámen - Szilády, Dézsi, Eckhardt: hála legyen; Szilády, Dézsi: néked