cím kezd : Stoll: kezdi (Eckhardt68 sajtóhibája után)

2. kedvem: Dézsi: kedve [...] keserve
-- Szilády

11. sétál: Szilády: siet
-- Dézsi

23. kárhozottnak: Szilády: karhozatnak
-- Dézsi