18. mit: Dézsi: mint-- Szilády

23. vallani: Vadai94 szerint állani alak is elképzelhető, mivel a szókezdő v a-ból van javítva

26. míg : Szilády, Dézsi, K-Sz: még

30. meg: Szilády, Dézsi: még
-- Eckhardt

32. tömlöcében: Szilády, Eckhardt, HI76: tömlöcben is
Dézsi: tömlöcben
-- K-Sz