1 Opp: Bűn boczánatért.

2 Opp: madár az szélvészben

3 Opp: néked $ßólni $em mér -
Unit: read nezni nem mér

4 Opp: kiert vi$ßont téged mint $ßolgált jo tött Urat

5 Opp: Hálá adatlanságát

6 Opp: ha(m)i$ságát
Unit: hazugságat

7 Opp: utállya
Unit: szégyenli

8 Opp: Akarna tehozzad i$met öröme$t terni
Unit: Akarna gyakorta ismet hozzad meg terni

9 Opp: de $oc büne

10 Opp: jőni - szócsere

11 Opp: $oc bünt tött

12 Opp: gyakorta ijegeti

13 Opp: ki miát - szócsere

14 Opp: jol

15 Unit: semmi nincsen

16 Unit: penig

17 Opp: mivel elődbe jöyjön - szócsere

18 Unit: kivel is voltodert

19 Opp: ti$ßtellyön - rím!

20 Opp: Nagy
Unit: vagy

21 Opp: megenge$ßtellyön - rím!
Opp: 17-20. és 21-24. sort felcseréli

22 Opp: gyakorta említi

23 Opp: venne
Unit: fogna

24 Unit: engemet is

25 Opp: bizony kedvet lelnem, mert
Unit: bizony nem vetkeznem, csak

26 Opp: Batoritsad Uram azért - inverzió

27 Unit: nagy sok - inverzió

28 Unit: haladdassal - szótagszám!

29 Opp: $ßódat Uram
Unit: szódat tudom

30 Opp: hálá adá$sal kiáltya - ismétlés

31 Opp: Legörögvén
Unit: Le gördülvén

32 Unit: kesereg - előre vetített ismétlés

33 Unit: Inkább tekints Uram, irgalmasságos voltod,

34 Unit: én sok bűneimnek ...... meg boczanattyat,

35 Unit: mit engede*l meg

36 Unit: mert az bekessegre ö iob kezet ki nyuittya, - inverzió

37 Opp: De czac ő - szótagszám!

38 Unit: vagy

39 Opp: mo$tan te
Unit: kegyelmes

40 Opp: ö
Unit: im

41 Opp: hazzafogad - sh.

42 Opp: bizd
Unit: had

43 Unit: kegyelmes - ismétlés

44 Opp: igazán
Unit: egyedül

45 Unit: ö tölle

46 Unit: ö - ismétlés

47 Unit: Mennyegben - rím!

48 Opp: Eneklem ezeket
Unit: Ez eneket szerzem

49 Unit: keseredet szivemböl - szótagszám!