Felhasznált források:
- Balassa-kódex, 1656 után

3 BC kj

6 BC

8 BC $žemenél -- th.

15 BC Tuduán hogj jarok

16 BC érte

26 BC eleötže

27 BC innar

28 BC eleöcžil