Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC ötet -- szótagszámtöbblet!

2 BC aki -- metszethiba! (vagy nyelvjárási helyesírás)

3 BC s-rea -- th.