[Harminckettedik]1
Egy lengyel ének igéről igére
és ugyanazon nótára: Blogosław nas nasz Panie2

1 Áldj meg minket Úristen, a Te jóvoltodból,
2 Világosíts meg minket irgalmasságodból,
3 Orcád világosságával, Lelked ajándékával,
4 Hogy éltünkben e földön járjunk igazsággal.

5 Engedd meg ezt3 minekünk, kegyelmes Istenünk,
6 Hogy mindnyájan Tégedet4 igazán ismerjünk,
7 Hadd, a kicsinyhitűkkel együtt örvendezzünk;5
8 Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nekünk.6

9 Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, Tőled,
10 Ne kételkedhessünk is többé már Felőled,
11 Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel Benned,
12 Vallhassunk mindenekben Urunknak csak Téged.

13 No azért dicsérjük most felszóval az Urat,7
14 Mert lám csak ő viseli mindenütt gondunkat,8
15 Uram, a Te nevedben áldd meg szolgáidat,
16 Kiért viszontag mi is dicsérjük9 Fiadat.