Felhasznált források:

Bécs, 1633
Bártfa, 1644
Bártfa, 1660 k.
Kassa, 1665
Kolozsvár, 1669-77
Kolozsvár, 1677
Kolozsvár, 1681
Mátray-kódex, 1677 után
Lőcse, 1670
Lőcse, 1671
Pozsony, 1676
(Az Erdődy-énekeskönyvben az énekeskönyv tartalomjegyzéke szerint egykor szerepelt az ének, a ránk maradt töredék azonban sajnos nem tartalmazza.)
(A nagyszombati kiadás e verset is tartalmazó része fizikailag azonos a bécsivel.)

90 Ez a Hatvanegyedik után számozatlanul következő ötödik istenes ének.
Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex: Más

91 Bártfa, 1644-ben a cím itt ér véget. Ezután minden strófa római számokkal meg van számozva.

1 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: a cím így folytatódik: pro levamine malorum
Bártfa, Kassa, 1665: a cím után nótajelzést is megadnak: Nota: A próféta nagy...

92 Bártfa, 1644 felcseréli a 2. és 3. sort.

93 Bártfa, 1644: ily elveszett

2 Lőcse, 1670: $zegéynre - sh.

94 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Ments s vezess
Bártfa, 1644: Állass és ***

3 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: veszélyből,

95 Bártfa, 1644: Uram, -- sajtóhiba

4 K: töleg - sh.

96 Bártfa, 1644: hozzád kiáltok csak

5 Bártfa, 1644: elveszt

6 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: vezére s kormánytartója,

97 Bécs, 1633; Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681: víz
Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: vizek
Bártfa, 1644; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: vész

98 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: közt
Bártfa, 1644; Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681: között
Kolozsvár 1669-77 szövegét itt a fényképész ujja takarja.

7 Bécs, 1633: csak a Te kezed
Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: csak Te kezed
Bártfa, 1644: csak az Isten
Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: csak az egy Isten

99 A Mátray-kódex itt érdekes módon nem a kolozsvári, hanem a lőcsei szöveget hozza, valószínű tehát, hogy a kódex másolója előtt egy kolozsvári és egy lőcsei kiadás is feküdt.

89 Bártfa, 1644: Remélvén -- sajtóhiba, szótagszámhiány

88 Bártfa, 1644: Csudálván fejëkkel -- sajtóhiba

8 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: tréfálnak
Pozsony, 1676: csúfolják -- sajtóhiba

87 Bártfa, 1644: reám mert minden

9 Kassa, 1665: életem -- sajtóhiba, szótagszámtöbblet

10 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: mely veszett állapotja,
Bártfa, 1644: Mondván: ennek mint vagyon dolga? -- átköltés, szótagszámhiány

86 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Isten az, nem ember, aki szabadítja.
Bártfa, 1644: senki kiszabadítsa. -- sajtóhiba, szótagszámtöbblet

85 Bártfa, 1644: háborúságokban -- átköltés, szótagszámtöbblet

11 Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: érti -- öröklődő sajtóhiba

84 Bártfa, 1644: körül -- átköltés

83 Bártfa, 1644: meg' -- sajtóhiba

12 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: szál

13 Bécs, 1633; Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után; Lőcse, 1671: ez
Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1670- Pozsony, 1676: én
Bártfa, 1644: a

82 Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: érzett --sajtóhiba, szótagszámhiány vagy a forrás sérülése miatt nem látszik az utolsó "e"

81 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: módját --sajtóhiba

79 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Ne hallgasd el

14 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Bártfa, 1644: megszabadulásomat,

15 Bécs, 1633, Bártfa: az, -- Kassa, 1665 szövege itt nem látszik.

78 Bártfa, 1644: az -- nyelvtanilag voltaképpen ez a helyes

77 Mátray-kódex, 1677 után: segedelmedtől -- tollhiba

16 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: kétségeskednek.
Bártfa, 1644: esnek. -- sajtóhiba

17 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: rám

78 Bártfa, 1644: Terjeszd hát fényes orcádnak

18 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: könnyes

19 Bártfa, 1644: siralmát -- sajtóhiba

20 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: menthet, s jóra
Bártfa, 1644: mindent mentesz, s jóra

75 Bártfa, 1644: jóra fordítasz.

74 Mátray-kódex, 1677 után: Nabukodonozor -- tollhiba

21 Bártfa, 1644: esztendejére -- szótagszámtöbblet

22 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: ismét a királyi felségre;
Bártfa, 1644: ismét királyi felségre; -- szótagszámhiány

73 Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1669-77, 1681; Pozsony, 1676: veted -- sajtóhiba, horizontális variáns. (A két kolozsvári esetében ugyan elképzelhető lenne az is, hogy a későbbi a korábbiból örökölje a hibát, azonban más hibák azt mutatják, hogy az 1681-est az 1677-es nyomán készítették.)

72 Bártfa, 1644: Dicsérjen -- szótagszámtöbblet

71 Mátray-kódex, 1677 után; Kolozsvár, 1677: ő -- tollhiba, sajtóhiba (Kolozsvár, 1669-77 ékezete a fotón nem látszik tisztán, az átírás szerint: "ó".)

69 Bártfa, 1644: Veszendőknek -- sajtóhiba

23 Bártfa: nagy (fotó nincs!)

24 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: teljes

68 Kassa, 1665: a vers után: Ámen.