Imre Zoltán, „(Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás 1837 A Pesti Magyar Színház megnyitása” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=M212IMRENEMZ. Utolsó elérés: 2024. 05. 30.