SÚGÓ

Versek

Versek A főmenü Versek pontjára kattintva a tartalomjegyzékbe jutunk. A versek listáját öt lehetséges sorrendben tekinthetjük meg, bármelyik két sorrendet összehasonlítva egymásssal. A tartalomjegyzék ennek megfelelően három hasábból áll: az első hasáb két legördíthető menüjéből választhatjuk ki, hogy a második és harmadik hasábban melyik verssorrenddet akarjuk látni. Az egyes verscímekre kattintva léphetünk tovább a versek megtekintéséhez.
Vízszintes elválasztás Három részre osztott képernyő Négy részre osztott képernyő Függőleges elválasztás Amennyiben két vagy több verset össze kívánunk hasonlítani, válasszuk a bal oldali hasábban a Versek összevetése cím alatt látható gombok valamelyikét. Ekkor a gomb ábrájának megfelelően két, három vagy négy részre osztott képernyőn választhatunk a a megjelenő verslistából. A képernyő részekre osztását úgy szüntethetjük meg, hogy a főmenü valamelyik menüpontjára kattintunk.